Feelgood Svenska AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

MKR  Jul-sep 2016  Jul-sep 2015  Jan-sep 2016  Jan-sep 2015 
Nettoomsättning  112,0  106,9  449,8  405,7 
Resultat före avskrivningar (EBITDA)  –7,5  –11,8  15,6  –5,3 
Rörelseresultat (EBIT)  –9,2  –13,4  10,3  –10,4 
Resultat före skatt (EBT)  –9,5  –13,7  9,3  –11,3 
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning  –0,09  –0,14  0,09  –0,11 

   
Tredje kvartalet i sammandrag
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.  

  • Nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 112,0 mkr (106,9) motsvarande en omsättningstillväxt om 4,8 procent.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 4,3 mkr och uppgick till –7,5 mkr (-11,8).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till –9,2 mkr (–13,4).
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,09 kr (–0,14).

  
Första nio månaderna i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år. 

  • Nettoomsättning för de första nio månaderna uppgick till 449,8 mkr (405,7) motsvarande en omsättningstillväxt om 10,9 procent. 
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 20,9 mkr och uppgick till 15,6 mkr (–5,3). 
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 10,3 mkr (–10,4). 
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,09 kr (–0,11).

  
VD-kommentar
 

”Tredje kvartalet följde vårt vanliga säsongsmönster med lägre intäkter på grund av sommarsemestrarna, men omsättningen var ändå fem procent högre än föregående år och resultatet visade på en förbättring. Aktivitetsnivån hos våra kunder är fortsatt god under hösten och jag ser fortsatt positivt på resten av året.” 

Utdrag ur Vd och koncernchef Joachim Moraths kommentar till rapporten.

   
Kontaktpersoner

Joachim Morath, Vd och koncernchef, 0702-13 08 23,
joachim.morath@feelgood.se
Cecilia Höjgård Höök, CFO, 0700-92 24 84,
cecilia.hojgard-hook@feelgood.se
 
  
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Feelgood skall offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08:00 genom verkställande direktörens försorg.

Taggar:

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.