Feelgood Svenska AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2017

Belopp i mkr  Jan-mar 2017  Jan-mar 2016
Nettoomsättning 174 158
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 12,6 4,8
Rörelseresultat (EBIT) 10,7 3,0
Resultat före skatt (EBT) 10,4 2,6
Resultat per aktie före utspädning 0,08 0,03
Resultat per aktie efter utspädning 0,08 0,03

Första kvartalet i sammandrag
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

  • Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 174,0 mkr (158,0) motsvarande en omsättningstillväxt om 10,2 procent.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 7,8 mkr uppgick till 12,6 mkr (4,8).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 10,7 mkr (3,0).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,08 kr (0,03).
  • Under kvartalet har Feelgood tecknat avtal om förvärv av Helsas verksamhet i Östersund samt deras kundavtal gällande företagshälsovård i Norrköping. Tillträde till förvärven är 3 april 2017.

VD-kommentar

”Den positiva utvecklingen för Feelgood under 2016 fortsatte under första kvartalet 2017. Efterfrågan på tjänster inom företagshälsa är god och Feelgood flyttade fram positionerna på marknaden. Såväl tillväxttakt som lönsamhet förbättrades jämfört med föregående år.”

Utdrag ur VD Joachim Moraths kommentar till rapporten

Kontaktpersoner
Joachim Morath, VD, +46 702-13 08 23, joachim.morath@feelgood.se

Cecilia Höjgård Höök, CFO, +46 700-92 24 84, cecilia.hojgard-hook@feelgood.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Feelgood ska offentliggöra enligt EUs Marknadsmissbruksförordning, MAR.

Taggar:

Om oss

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet, varav drygt 40 är egna anläggningar. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.