Feelgood tecknar avtal med Landstinget i Sörmland

Feelgood Svenska AB, noterat på Nasdaq OMX Nordiska Small Cap, har tecknat ett ramavtal avseende företagshälsovårdstjänster med Landstinget i Sörmland. Avtalet omfattar ca 5 000 anställda.

 

 

Landstinget Sörmland har under de senaste åren bedrivit ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete.  Feelgood kommer att leverera tjänster inom det främjande, förebyggande och rehabiliterande området, främst med tonvikt på främjande insatser, på såväl individ- arbetsgrupp och organisationsnivå.

 

Avtalet löper hela 2011, med möjlighet till förlängning 36 månader, 12 månader i taget. Feelgood kommer arbeta för Landstinget Sörmland mål att ha en arbetsmiljö som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

 

Feelgood har med det nya avtalet ytterligare förstärkt sin position som leverantör av tjänster inom företagshälsa till landstingen i Sverige. Sedan 2008 har Feelgood ett åtagande om företagshälsovård som berör 30.000 medarbetare vid Stockholm Läns Landsting.

 

 

Stockholm 2011-02-09
Feelgood Svenska AB (publ)

 

Kontaktperson:

 

Per Sunnemark
Verkställande direktör
Tel: 070 - 147 67 55
E-post: per.sunnemark@feelgood.se

 

Om Landstinget Sörmland

 

Landstinget Sörmland har en varierande verksamhet som är organiserad i sex förvaltningar; Habilitering och hjälpmedel, sjukvård, tandvård, kultur och utbildning, Karsuddens sjukhus och landstingets ledningsstab samt ett bolag, Sörmland Landstingsservice AB. Landstinget är även en regional aktör och en av de största arbetsgivarna i Sömland med 7 300 anställda. Majoriteten av Landstinget Sörmlands verksamhet är företrädesvis koncentrerad till tre huvudorter, Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Men verksamheten finns utspridd i alla nio kommuner i Sörmland.

 

Om Feelgood

 

Hälsoföretaget Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa och friskvård. Vi erbjuder moderna och innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom, sänkta kostnader för ohälsa och ökad produktivitet och livskvalitet. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 700 medarbetare och levererar hälsotjänster på 150 orter över hela riket, varav sextiotalet är egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. 

 

Ytterligare information om Feelgood återfinns på www.feelgood.se.

Om oss

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet, varav drygt 40 är egna anläggningar. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera

Dokument & länkar