Feelgood tecknar nytt avtal med Göteborgs universitet

Feelgood har tecknat ett nytt avtal med Göteborgs universitet gällande företagshälsa. Feelgoods uppdrag är att ge universitetet professionellt stöd i frågor som rör hälsa och arbetsmiljö, samt att vidareutveckla en organisation som främjar medarbetarnas hälsa.

Uppdraget spänner brett och inkluderar såväl hälsofrämjande insatser som åtgärder för att förebygga ohälsa och effektiv rehabilitering av sjukskrivna. Göteborgs universitet har sökt en leverantör som aktivt kan stödja arbetet med att risker för ohälsa och olycksfall upptäcks tidigt, och att rätt insatser sätts in så tidigt som möjligt. Allt för att bibehålla en frisk arbetsplats med medarbetare som mår bra och kan prestera sitt bästa.

Viktigt i valet av leverantör var att alla insatser och åtgärder som företaghälsan genomför ska ha koppling till universitetets övergripande arbetsmiljöarbete och att företagshälsan arbetar i nära samverkan med Göteborgs universitet.

-       Göteborgs universitet är en stor och inspirerande arbetsplats. Varje arbetsplats är unik, men vår ledande position i utbildningsbranschen har gett oss stor kunskap hur man bäst arbetar med hälsa och arbetsmiljö på universitet och högskolor. Vi är mycket glada över det förtroende vi fått och ser fram emot ett nära samarbete med fokus på resultat och nytta för Göteborgs universitet, säger Johan Mähler, försäljnings– och marknadschef, Feelgood.

Avtalet omfattar drygt 6000 medarbetare i Göteborg, Mölndal, Fiskebäckskil, Strömstad, Dals Långed och Mariestad. Avtalet gäller från 2017-05-01 till 2019-04-30 med möjlig förlängning i ytterligare två år.

Stockholm 2017-09-15               
Feelgood Svenska AB (publ)

För mer information, kontakta:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Cecilia Höjgård Höök
CFO, Feelgood
Telefon: 0700-92 24 84
E-post: cecilia.HojgardHook@feelgood.se 

Om Feelgood
Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, och sjukgymnastik. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och levererar hälsotjänster nära 200 enheter över hela landet, av dessa är sextiotalet egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. www.feelgood.se.

Taggar:

Om oss

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet, varav drygt 40 är egna anläggningar. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera

Dokument & länkar