Feelgoods prospekt har godkänts av Finansinspektionen

Feelgood förvärvar hälsoföretaget Haluxa AB med tillträde 2008-10-01. Med anledning därav beslutade Feelgood på extra bolagsstämma 2008-08-25 att genomföra en apportemission av 20 miljoner aktier till Haluxas ägare.
 
I anledning av denna emission har ett prospekt för upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i apportemissionen upprättats. Detta prospekt har idag godkänts och registrerats hos Finansinspektionen.
 
Prospektet finns tillgängligt på Feelgoods hemsida www.feelgood.se.
 
 
- - - - - - - - - - - -
 
Stockholm 2008-09-30
Feelgood Svenska Aktiebolag (publ)
Styrelsen
 
 
 
Kontaktpersoner:
 


Uwe Löffler
Per Sunnemark
Ordförande
VD, koncernchef
0708 - 114 972                          
0701-47 67 55
 
 
Om Feelgood:
Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsovård. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept för företag och organisationer som investerar i åtgärder för att utveckla hälsa och välbefinnande.

Feelgood bildades 1995 och är sedan maj 1997 noterat på aktiebörs, sedan juni 2000 noterat på Stockholmsbörsens O-lista och sedan 2006 på OMX Nordiska Small Cap-lista. Bolaget omsatte 2007 475 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 12,9 miljoner kronor och har cirka 590 medarbetare runt om i Sverige med huvudkontor i Stockholm.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera

Dokument & länkar