Förändring av antalet aktier och röster i Feelgood Svenska AB

Antalet aktier och röster i Feelgood Svenska AB (publ) har förändrats till följd av att 2 350 000 nya aktier har emitterats under juni månad genom utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet antaget vid årsstämma den 22 maj 2015.

Efter utnyttjande av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier och röster i Feelgood Svenska AB (publ) per den 29 juni 2018 till 106 290 371.

Stockholm 2018-06-29
Feelgood Svenska AB (publ)

Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 10:30 CET.

Kontaktperson:
Joachim Morath                                                    
Verkställande direktör
Tel: 070 – 213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se


 
Om Feelgood:

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, och sjukgymnastik. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och levererar hälsotjänster nära 200 enheter över hela landet. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. www.feelgood.se.

Taggar:

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera

Dokument & länkar