Per Sunnemark lämnar posten som VD i Feelgood till hösten 2012

Feelgoods styrelse planerar VD byte till hösten 2012

Per Sunnemark har varit VD i Feelgood sedan 2008 och har haft styrelsens uppdrag att utveckla Feelgood till ett ledande hälsoföretag. Detta uppdrag är på väg att fullföljas med den organisation som nu finns på plats. Efter en tids diskussion om bolagets framtida utveckling har det beslutats att Per Sunnemark lämnar posten som VD till hösten 2012.

Mot bakgrund av detta, och efter fyra år med stora och viktiga förändringar, är det naturligt för styrelsen att sätta punkt och rekrytera en efterträdare. Per Sunnemark kvarstår som vd fram till September.

- Per Sunnemark har gjort ett utmärkt jobb som vd, säger styrelsens ordförande, Fredrik Thafvelin.  Under hans tid har Feelgoods organisation stärkt sin marknadsorientering. Bolaget är välskött och har genomfört grundläggande förändringsarbete för lönsam tillväxt, säger Fredrik Thafvelin.

Stockholm 2012-03-07
Feelgood Svenska AB (publ)

För frågor kontakta:
Styrelsens ordförande: Fredrik Thafvelin Mobil 0708-191200
E-post: fredrik.thafvelin@online.no

Verkställande direktör: Per Sunnemark Mobil 0701-476755
E-post: per.sunnemark@feelgood.se

Om Feelgood:

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med drygt 600 medarbetare och levererar hälsotjänster på 150 orter över hela landet, varav sextiotalet är egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

Ytterligare information om Feelgood återfinns på www.feelgood.se.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera

Dokument & länkar