Stockholms läns landsting tecknar avtal med Feelgood Företagshälsovård

Feelgood Svenska AB, noterat på Nasdaq OMX Nordiska Small Cap, har tecknat ett ramavtal avseende företagshälsovård för Stockholms läns landsting som består av ett 20-tal förvaltningar och bolag. Landstinget har ansvar för att ge god service med en bra vård och en tillgänglig kollektivtrafik till invånarna i Stockholms län. Antalet medarbetare inom landstinget var i december 2012 totalt ca 43 000. Av dessa arbetade cirka 95 procent inom hälso- och sjukvården och 1,5 procent inom trafikverksamheten. Upphandlingen avser företagshälsovård till landstingets samtliga förvaltningar och bolag.  Avtalsperioden är 3 år med start 2014-01-01 med möjlighet till en förlängning med ytterligare 2 + 1 år.

Landstinget ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser med engagerat ledarskap, medarbetainflytande och aktivt arbetsmiljöarbete som bidrar till måluppfyllelse och verksamhetskvalitet.

Stockholms läns landsting har valt att utveckla uppdraget med Feelgood då man dels är nöjd med det befintliga samarbetet samt ser möjligheter att vidareutveckla det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet och öka frisktalen. Feelgood Företagshälsovård har nu fått förtroende att leverera gentemot hela landstinget, till samtliga förvaltningar och bolag.

Feelgood Företagshälsovård är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Feelgood Företagshälsovård ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

”Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet att vara helhetsleverantör till Stockholms läns landsting i sitt arbete att vidareutveckla det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet och öka frisktalen.
Att vi
återigen visar att vi kan leva upp till våra kunders önskemål och behov genom att leverera ett konkurrenskraftigt och attraktivt totalerbjudande känns tillfredställande”
/ Joachim Morath, Tf. VD för Feelgood.

Stockholm 2013-07-04                                                                         

Feelgood Svenska AB (publ)

Kontaktperson:

Joachim Morath                                                                                     
Tf. Verkställande direktör
Tel: 0702-13 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Om Feelgood:

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag
och verkar inom företagshälsa, sjukgymnastik och primärvård. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 550 medarbetare och levererar hälsotjänster på 150 enheter över hela landet, av dessa är sextiotalet egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Small Cap.

Ytterligare information om Feelgood återfinns på
www.feelgood.se.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera

Dokument & länkar