Pyhäjoki stöder Fennovoima

Pyhäjoki kommun godkänner att Fennovoimas kärnkraftverk placeras i kommunen. Kommunfullmäktige behandlade Fennovoimas kärnkraftverksansökan på sitt möte den 9 juni 2009. Av ledamöterna röstade 16 för projektet och 5 emot. Arbets- och näringsministeriet bad Pyhäjoki kommun om ett utlåtande om Fennovoimas principbeslutsansökan i april. Utlåtandet är avgörande för Fennovoimas projekt eftersom kommunens positiva ställningsstagande är ett villkor för att projektet skall kunna förverkligas i Pyhäjoki. Pyhäjoki kommun konstaterar i sitt utlåtande att Fennvoimas projekt skulle ha positiva effekter speciellt för områdets ekonomi och befolkningsstruktur. Fastighetsskatteintäkterna för Pyhäjoki skulle beroende på anläggningstyp vara 3,8-5,0 miljoner euro per år. Kommunalskatteintäkterna skulle för hela det kringliggande ekonomiska området vara ca 2,0 miljoner euro per år. Då kraftverket är färdigt skulle Pyhäjoki kommun få 400-500 fasta arbetsplatser, vilket skulle betyda att befolkningsunderlaget skulle förstärkas med 700-900 i snitt bättre utbildade och yngre invånare. Kärnkraftverkets arbetsplatser skulle också skapa möjligheter för unga bortflyttade att återvända till kommunen. Kärnkraftverksområdet ligger delvis på Brahestads område. Brahestad har som stark industriort beredskap att utveckla och producera offentliga och privata tjänster som kärnkraftverksprojektet förutsätter. Brahestads stadsstyrelse konstaterade i sitt positiva utlåtande för Fennovoima den 18.5 att kärnkraftverket stöder utvecklingen av hela regionens näringsliv. Arbets- och näringsministeriet har begärt utlåtanden om Fennovoimas ansökan av ca. 80 olika myndigheter och andra sammanslutningar. Utlåtandeperioden upphör den 15 juni. Ministeriet sammanställer utlåtandena och ger ett förslag till statsrådet. Förutom Pyhäjoki är Strömfors och Simo alternativa placeringsorter för Fennovoimas anläggning. Strömfors gav ett positivt utlåtande för Fennovoima den 18 maj. Simos fullmäktige behandlar ärendet inkommande måndag den 15 juni. Fennovoima väljer placeringsort på basen av statsrådets principbeslut. Statsrådets beslut och riksdagens fastställande av det väntas år 2010.

Prenumerera