Riksdagen gav Fennovoima principbeslut

Finlands riksdag har gett Fennovoima ett principbeslut rörande uppförandet av ett kärnkraftverk. Parlamentets votering genomfördes idag den 1:a juli. 121 riksdagsledamöter röstade för, 71 röstade emot Fennovoima och 2 röstade blankt. 

Fennovoima och dess 64 aktieägare är mycket nöjda med riksdagens beslut. Fennovoima uppskattar att ledamöterna förstår ägarnas behov av utsläppsfri kärnkraftsel till ett rimligt pris. Fram till nu har endast små ägarandelar av den finländska elproduktionen från kärnkraft varit tillgänglig för dem. 

Fennovoima ökar konkurrensen på elmarknaden. Detta är en fördel för hela nationalekonomin och alla elanvändare i Finland.

Det nya kärnkraftsföretaget Fennovoima förbättrar leveranssäkerheten av el i Finland, eftersom kärnkraftverket kommer att placeras på en ny ort. Antalet ägare av kärnkraftverk och kärnkraftsexpertisen ökar. 

Riksdagen kräver att regeringen ser till att förhandlingar startas mellan Posiva, deras ägare och Fennovoima under 2010, gällande slutförvaret av använt kärnbränsle. Fennovoima är berett på att agera i enlighet med riksdagens önskan.

Fennovoima har förberett och planerat sitt projekt sedan 2007 och nu när företaget har getts ett principbeslut är det redo att gå vidare snabbt och effektivt.

I början på 2011 kommer Fennovoima att välja placeringsort för sitt kärnkraftverk: Pyhäjoki i Norra Österbotten eller Simo i Lappland. Valet baseras på kriterier som kommer att färdigställas i år. När valet görs kommer Fennovoima att fästa särskild vikt vid säkerhet, miljöfrågor, tekniska förutsättningar och konstruktionskostnader. Schaktning kommer att påbörjas under 2012 på den valda orten.

Senast 2012 kommer Fennovoima att välja kärnkraftsleverantör: Areva eller Toshiba. Byggandet av kärnkraftverket startar 2014 under förutsättning att projektet har erhållit ett byggnadstillstånd. Kraftverket kommer att generera el senast 2020.

För mer information:

Verkställande direktör Tapio Saarenpää, tfn 020 757 9202
Kommunikationsdirektör Maira Kettunen, tfn 020 757 9213

Bilder och annat material: http://www.fennovoima.com/en/press1/materials eller Laura Lindholm, tfn 020 757 9219

www.fennovoima.fi

Fennovoimas presskonferens äger rum i Kampen, Helsingfors, på Hotel Scandic Simonkenttä (Simonsgatan 9, Mansku konferensrum) idag den 1:a juli kl 11.