Ferronordic Machines AB (publ): Utdelning på preferensaktier

Pressmeddelande

Stockholm den 20 april 2015

Med hänsyn till den rådande ekonomiska situationen i Ryssland, samt den osäkra inverkan detta kan komma att få under året på koncernens likviditet och behov av rörelsekapital, är styrelsen av den åsikten att det vore oförsiktigt att redan på årsstämman den 19 maj 2015 besluta om utdelning avseende bolagets preferensaktier när avstämningsdagarna inte infaller förrän i oktober 2015 samt april 2016. Styrelsen föreslår därför att ingen utdelning skall lämnas avseende bolagets preferensaktier för tillfället. Om styrelsen senare anser det möjligt att betala vinstutdelning avseende preferensaktierna kommer styrelsen sammankalla en extraordinär bolagsstämma i början av oktober 2015 och/eller april 2016 där ett beslut om vinstutdelning på preferensaktierna kan fattas.

Den utestående utdelningen om 50 kronor per preferensaktie som fastställdes av årsstämman den 20 maj 2014 med avstämningsdag den 24 april 2015 kommer betalas som planerat.

Om Ferronordic Machines

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget påbörjade sin verksamhet i juni 2010 och har därefter i snabb takt expanderat över hela Ryssland och är idag väletablerat i landets samtliga federala distrikt med över 70 anläggningar och cirka 700 anställda. Utöver att distribuera anläggningsmaskiner och tillhandahålla eftermarknadssupport för Volvo CE har bolaget även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks och återförsäljare för Volvo Penta i vissa delar av Ryssland. Bolaget har även kontrakterat vissa andra högkvalitativa varumärken, såsom Logset och flera tillbehörstillverkare. Ferronordic Machines vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Ferronordic Machines preferensaktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

http://www.ferronordic.ru

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280,

eller e-post: pr@ferronordic.ru

Ferronordic Machines offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2015, 07:45 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar