Ferronordic Machines AB publicerar årsredovisning för 2014 och kallar till årsstämma den 19 maj 2015

Pressmeddelande

Stockholm den 20 april 2015

Ferronordic Machines har idag publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2014.

Samtidigt kallas aktieägarna i Ferronordic Machines AB (publ) till årsstämma tisdagen den 19 maj 2015 klockan 14:00 på Radisson Blu Strand Hotel, Stockholm. Registrering till årsstämman påbörjas kl. 13:30.

Aktieägare som vill delta i årsstämman måste dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 maj 2015, samt dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 17:00 tisdagen den 12 maj 2015.

Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.ferronordic.com.

Om Ferronordic Machines

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget påbörjade sin verksamhet i juni 2010 och har därefter i snabb takt expanderat över hela Ryssland och är idag väletablerat i landets samtliga federala distrikt med över 70 anläggningar och cirka 700 anställda. Utöver att distribuera anläggningsmaskiner och tillhandahålla eftermarknadssupport för Volvo CE har bolaget även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks och återförsäljare för Volvo Penta i vissa delar av Ryssland. Bolaget har även kontrakterat vissa andra högkvalitativa varumärken, såsom Logset och flera tillbehörstillverkare. Ferronordic Machines vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Ferronordic Machines preferensaktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

http://www.ferronordic.ru

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280,

eller e-post: pr@ferronordic.ru

Ferronordic Machines offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2015, 07:45 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar