Ferronordic Machines extra bolagsstämma den 10 oktober 2016

Pressmeddelande

Stockholm den 10 oktober 2016

Extra bolagsstämma i Ferronordic Machines AB (publ) hölls den 10 oktober 2016 på Hovslagargatan 5B, Stockholm.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om efterutdelning på bolagets preferensaktier med ett belopp om 55 kronor per preferensaktie, motsvarande en total utdelning om 27 500 000 kronor. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är den 25 oktober 2016. Utbetalning sker den 28 oktober 2016 genom Euroclear Sweden AB. Ingen utdelning skall lämnas avseende stamaktier.

Om Ferronordic Machines

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget är även officiell återförsäljare för Dressta och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic Machines även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic Machines påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med nästan 70 anläggningar och ca 750 anställda. Ferronordic Machines vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Ferronordic Machines preferensaktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.ru

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: pr@ferronordic.ru

Ferronordic Machines offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2016, 11:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar