Fidelity utser ny Nordenchef

Fidelity International, Europas största aktiefondsförvaltare och en av världens ledande fondbolag, genomför förändringar i ledningen på den europeiska marknaden. Som en följd av att Mike Nikou, i dag VD för norra Europa, även tar över ansvaret för södra Europa utses Asgeir Thordarson till ny chef för Fidelitys verksamhet i Norden. Den nya organisationen bekräftar Fidelitys långsiktiga satsning på den nordiska marknaden.

Mike Nikou, som startade Fidelitys kontor i Stockholm 1996 och idag är VD för Fidelity i norra Europa (Norden och Benelux) utökar sitt ansvar till att även omfatta Fidelitys verksamhet i södra Europa; Italien, Spanien, Portugal. Han blir en av tre regionchefer som tar plats i den europeiska ledningsgruppen.

”Det har varit mycket stimulerande att få ha varit en del av Fidelitys framgång och etablering på de nordiska marknaderna under de senaste 12 åren. Jag ser nu fram emot att få leda Fidelitys fortsatta satsning på att även utveckla de enorma möjligheter som finns i södra Europa. Italien, Spanien och Portugal är länder med en sammanlagd folkmängd på drygt 110 miljoner och en fondmarknad som motsvarar närmare 7000 miljarder SEK*. Till exempel är Italien en av Europas största fondmarknader med en storlek på cirka 4000 miljarder SEK*. Intresset för fondsparande för den bredare befolkningen har även ökat under de senaste åren. Det beror bland annat på att behovet av att se över framtida pensionsbehov har fått större uppmärksamhet”, säger Mike Nikou.

Asgeir Thordarson, i dag ansvarig för Fidelitys distribution och institutionella affärsverksamhet i Norden blir chef för den nordiska verksamheten. Asgeir Thordarson började på Fidelity i London 2004 och är i dag baserad på Fidelitys kontor i Stockholm. Asgeir Thordarson är ursprungligen från Island och har en lång erfarenhet från finansbranschen och en internationell bakgrund inom management consulting, bland annat från London och Köpenhamn.

”Jag är mycket positiv till Fidelitys utvecklingsmöjligheter i Norden och till att ytterligare stärka den lokala förankringen och den redan starka positionen på marknaden. Norden är en av Europas mest mogna marknader när det gäller kunskap och anpassning till nya produkter, och jag ser en fortsatt intressant möjlighet för Fidelity att utveckla fonder och andra typer av investeringslösningar i samarbete med våra distributionspartners och institutionella kunder, till exempel inom alternativa produkter, ränteprodukter och nya marknader”, säger Asgeir Thordarson.


Källa: Cerulli 2008

Om oss

Fidelity International Limited (”FIL”) med dotterbolag erbjuder investeringsprodukter och tjänster till institutioner och privatpersoner på världens stora finansiella marknader utanför USA. FIL förvaltar totalt €175,9 miljarder i tillgångar per 30 juni, 2005. I Sverige erbjuds Fidelitys fonder genom banker, försäkringsbolag och finansiella rådgivare.

Prenumerera

Dokument & länkar