Filmavtalets parter välkomnar viktigt IPRED-besked från EU-domstolen

 

EU-domstolen har idag som förväntat meddelat att det inte föreligger någon konflikt mellan IPRED och datalagringsdirektivets regler. Därmed finns det inte heller längre några oklarheter kring hur IPRED-lagen ska fungera i Sverige. Film- och tv-branschens samarbetskommitté, som representerar Filmavtalets parter, välkomnar domen:

Detta är ett viktigt och efterlängtat besked för Sveriges filmproducenter och för alla oss som är en del av Filmavtalet. Tyvärr har svenska film- och tv-skapare enbart passivt kunnat se på när deras upphovsrätt har kränkts på nätet i Sverige”, säger Björn Rosengren, ordförande för Film & TV Producenterna.

”Nu kan Högsta Domstolen i Sverige fastställa domen och IPRED äntligen börja användas på riktigt. Vi kommer givetvis att tillämpa lagen på bred front om så behövs men förhoppningsvis kommer de flesta välja att avstå från illegala sajter och istället välja det legala utbudet”, säger Eric Broberg, ordförande i Film- och tv-branschens samarbetskommitté.

Ett fungerande skydd mot olovlig spridning av film är en grundförutsättning för en levande svensk filmsektor i europeisk topp i enlighet med Filmavtalets ambition. Den IPRED-lag som röstades igenom med bred riksdagsmajoritet är en av flera viktiga delar i detta”, säger Jan Bernhardsson, ordförande i Sveriges Biografägareförbund.

Den här domen är viktig. I en allt mer digitaliserad tv-sektor spelar upphovsrätten en avgörande roll för utvecklingen av ett brett och kvalitativt svenskt tv-utbud”, säger Åsa Sjöberg TV4.

För ytterligare information kontakta:
Björn Gregfelt, sekreterare för Film- och tv-branschens samarbetskommitté, telefon 08 441 55 70

Filmavtalet är ett avtal mellan staten och den svenska film- och tv-branschen som syftar till att stötta svensk film med målet att Sverige ska vara en ledande filmnation i Europa. Arbetet mot olovlig spridning av film och tv är en av huvudparagraferna i Filmavtalet. Avtalets parter, vid sidan av staten, är Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening, Film- och TV-producenterna, Nätverket för Regionala Filmproduktionscenter samt Sveriges Television, TV 4, MTG, SBS TV och C More Entertainment. Branschparterna representeras av Film- och tv-branschens samarbetskommitté.

Dokument & länkar