FIM är nu Glitnir

FIM-koncernens moderbolag FIM Group Abp heter från och med idag Glitnir Abp. Samtidigt har även företagen som representerar de olika affärsverksamhetsenheterna fått nya namn. FIM Kapitalförvaltning Ab heter nu Glitnir Kapitalförvaltning Ab och FIM Corporate Finance Ab’s nya namn är Glitnir Alternative Investments Ab.

FIM Fondkommission Ab ändrade redan 21.8.2007 sitt namn till Glitnir Bank Ab i samband med att Finansinspektionen beviljade Glitnir Bank banktillståndet för att driva kreditverksamhet, samt rätten att fungera som en finsk depositionsbank.

Dotterbolagen i Ryssland samt filialen i Sverige kommer också att få nya namn som börjar med Glitnir.

FIM Placeringsfonder, som förvaltas av Glitnir Kapitalförvaltning Ab, kommer att behålla sina nuvarande namn.

”Vi är en viktig del av Glitnir, och företagsnamnens ändring är en naturlig del av integrationsprocessen. FIM Placeringsfonderna har ett starkt varumärke och de kommer därför att behålla sina namn. Företagsnamnens ändring påverkar varken Glitnirs eller de förvaltade placeringsfondernas verksamhet”, säger Pekka Väisänen, Glitnir Abp’s verkställande direktör.

Glitnir Abp

Distribution:
Centrala massmedia

Tilläggsinformation:
Pekka Väisänen, verkställande direktör, tel. +358 9 6134 6343
Mari Tyster, Head of Group Legal and Compliance, tel. +358 9 6134 6416
Anssi Partanen, Corporate Communication Manager, tel. +358 9 6134 6429, mob. +358 50 5681952, email: anssi.partanen@glitnir.fi


Om Glitnir
Glitnir Abp är den finska parten i den nordiska Glitnir-koncernen. Glitnir Bank hf är en ledande nordisk bank och kreditinrättning. I Nordeuropa fokuserar Glitnir sig på utvalda affärssegment som inkluderar tjänster inom kapitalförvaltning, investment banking, förmedling och bankverksamhet.

Glitnirs hemmamarknad är Nordeuropa. Utöver Norden har Glitnir-koncernen verksamhet i Storbritannien, Luxemburg, Ryssland, USA, Kanada och Kina. Glitnir är listat på den isländska börsen.

I Finland har Glitnir Abp sitt huvudkontor i Helsingfors. Dessutom har Glitnir lokal kontor i Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Riihimäki, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo. (www.glitnir.fi)

Glitnir har under senare år kraftigt utvidgat sin verksamhet kraftigt både organiskt och genom företagsköp. Glitnir köpte aktiemajoriteten i placeringsservicekoncernen FIMs moderbolag FIM Group Abp på våren 2007. FIM Group Abp avlistades från Helsingforsbörsen i augusti 2007 och företaget fungerar nu som en del av Glitnir-koncernen (www.glitnirbank.com).

Prenumerera