Exceed Capital  får varning och sanktionsavgift

Finansinspektionen (FI) ger värdepappersbolaget Exceed Capital Sverige AB en varning. Bolaget ska också betala en sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor.

FI:s undersökning visar att Exceed har haft bristfälliga rutiner och dålig kontroll i sin hantering av kundernas medel.

De bristande rutinerna har medfört att det har funnits en risk för bolagets kunder att drabbas av ekonomisk skada.

De överträdelser som Exceed har begått är så allvarliga att FI bedömt att det funnits skäl att överväga en återkallelse av bolagets tillstånd. Men mot bakgrund av de åtgärder som bolaget har vidtagit anser FI att det är tillräckligt att bolaget tilldelas en varning tillsammans med en sanktionsavgift på 3,5 miljoner kr.

Annika Zervens
Kommunikationschef
070-300 47 32

Om oss

Finansinspektionen (FI) är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Vi bidrar till finanssektorns stabilitet och effektivitet, och verkar för ett gott konsumentskydd.

Prenumerera