Finansinspektionen återkallar Monark Finans tillstånd

Finansinspektionen (FI) återkallar Monark Finans AB:s tillstånd att ge ut elektroniska pengar.

Monark Finans AB har sedan den 15 januari 2016 haft tillstånd att ge ut elektroniska pengar med stöd av 2 kap. 6 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar. FI har undersökt om bolaget har drivit den verksamhet som tillståndet avser och har funnit att bolaget inte har gjort det. Det finns därmed grund för att återkalla bolagets tillstånd. Beslutet gäller omedelbart.

Läs mer på www.fi.se

Pressekreterare
Peter Svensson
Victoria Ericsson
070-300 47 32

Om oss

Finansinspektionen (FI) är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Vi bidrar till finanssektorns stabilitet och effektivitet, och verkar för ett gott konsumentskydd.

Prenumerera

Dokument & länkar