Finepart upptar kortfristiga lån för lageruppbyggnad

För att säkerställa nödvändig leveranskapacitet har Finepart Sweden AB upptagit två kortfristiga lån på sammantaget 2 mkr med en räntesats på 4,6%. Långivare är en aktieägare samt Almi Företagspartner. Bolaget kan därmed genomföra inköp på kritiska maskindelar med lång leveranstid, utan att belasta likviditeten för löpande verksamhet.

För ytterligare information

Christian Öjmertz
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0706-76 33 55
E-post: ir@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Denna information är sådan information som Finepart Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar