Flaggningsmeddelande Finepart Sweden AB (publ)

På uppdrag av Almi Invest Västsverige AB offentliggörs följande flaggning:

Almi Invest Västsverige AB har efter den senaste nyemissionen kommit att inneha mindre än 10 % av rösterna och kapitalet i bolaget.

Efter genomförd emission äger Almi Invest Västsverige AB 666 785 aktier i Finepart Sweden AB (publ) vilket motsvarar ca 9,29 % av kapital och röster.

För ytterligare information

Per Danielsson
Ordförande, Finepart Sweden AB
Telefon: 070-559 59 88
E-post: ir@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Prenumerera