2012 var resultatmässigt svagt men grunden är lagd för 2013 som genombrottsår för FPC:s teknologi och biometrilösningar globalt

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, (FPC),
Fjärde kvartalet 2012:

 • Försäljningen uppgick till 1,9 Mkr (18,6).
 • Bruttoresultatet uppgick enligt nytt beräkningssätt till -1,5 Mkr (9,0).
 • Bruttoresultatet uppgick enligt tidigare beräkningssätt 1,8 Mkr (9,6).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9,8 Mkr (5,7).
 • Bruttomarginalen uppgick enligt nytt beräkningssätt till 77 % (48 %).
 • Bruttomarginalen uppgick enligt tidigare beräkningssätt till 94 % (52 %).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 Kr (0,02).
 • FPC vann sin första Design Win med mobiltillverkare i Japan.
 • FPC återöppnade kontor samt förstärkte organisationen i Taiwan med två nyckelpersoner.
 • FPC integrerade sin teknologi för autentisering i ”Secure Elements” för mobila transaktioner.
 • FPC öppnade USA-kontor i San Francisco och anlitade Regional Sales Director.
 • FPC genomförde framgångsrik riktad nyemission om 4,2 miljoner B-aktier och 36,1 Mkr.
 • FPC vann sin första Design Win med mobiltillverkare i Kina.
 • FPC vann sin andra Design Win med mobiltillverkare i Japan.
 • FPC anställde Jörgen Lantto som Executive Vice President, CTO och Strategichef.
 • FPC vann sin tredje Design Win med mobiltillverkare i Japan.

Helåret januari-december 2012

 • Försäljningen uppgick till 10,3 Mkr (68,6).
 • Bruttoresultatet uppgick enligt nytt beräkningssätt till -5,7 Mkr (31,6).
 • Bruttoresultatet uppgick enligt tidigare beräkningssätt till 6,8 Mkr (38,7).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -38,1 Mkr (3,4).
 • Bruttomarginalen uppgick enligt nytt beräkningssätt till 55 % (46 %).
 • Bruttomarginalen uppgick enligt tidigare beräkningssätt till 66 % (56 %).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,89 Kr (0,08)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 60 Mkr (23).
 • Orderstocken uppgick vid periodens slut till 19,7 Mkr (6,1).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

 • FPC öppnade kontor i Tokyo, Japan och anlitade Senior Technical Manager
 • FPC öppnade kontor i Seoul, Sydkorea och anlitade Senior Sales Executive.
 • FPC erhöll rörelsekredit om 15 Mkr från Nordea med garanti från EKN.
 • FPC erhöll första serietillverkningsordern om 100 000 sensorer från CT avsedda för mobiler i Japan.
 • FPC vann sin första Design Win för linjesensorn FPC 1080A för surfplattor från framstående kinesiskt designhus
 • FPC förstärkte Supply Chain Management och anlitade Magnus Hansson som Sr. Sourcing Director.
 • FPC:s teknologi vald av världens ledande leverantör av finansiell information för sina autentiseringslösningar.
 • FPC erhöll Design Win i Kina för tillbehör för mobiltelefoner och surfplattor och fick en initial order om 800 000 FPC1080A.
 • FPC anlitade Jonas Andersson som Director Business Development inom säkra mobila transaktioner.
 • FPC kallade till extra bolagsstämma för ett nytt incitamentsprogram för nyanställd nyckelperson
 • Prognos för 2013 upprepas: 30 M sålda enheter, omsättning 130-190 Mkr, EBITDA 20-35 %.

För mer information kontakta:
Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2013 klockan 08.00.
  
Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Taggar:

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Prenumerera

Dokument & länkar