Emissionsvillkoren fastställda avseende nyemission i Fingerprint Cards

Emissionsvillkoren fastställda avseende nyemission i Fingerprint Cards Styrelsen i Fingerprint Cards AB (publ) har den 23 mars 2000, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av den 17 februari 2000, beslutat om nyemission av högst 1.217.500 aktier av serie B med ett nominellt värde på 0,20 kr per aktie innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 243.500 kronor från 974.000 kronor till högst 1.217.500 kronor. Bolagets aktieägare har oavsett aktieslag rätt att teckna en ny aktie för fyra gamla aktier. Avstämningsdag är den 17 april 2000. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 20 april 2000 till och med den 11 maj 2000. Teckning utan stöd av sådan företrädesrätt skall även den ske under tiden från och med den 20 april 2000 till och med den 11 maj 2000. Nyemitterade aktier tecknade med företrädesrätt skall betalas kontant med 100 kronor för varje aktie i anslutning till teckning. Nyemitterade aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt skall betalas kontant med 100 kronor för varje aktie i enlighet med villkor i avräkningsnota, dock senast den 18 maj 2000. Styrelsen överväger dessutom, att enligt samma bemyndigande från aktieägarna, genomföra en riktad emission till institutioner och industriella investerare under våren 2000. För mer information, kontakta: Lennart Carlson Vd Tel. 031 - 10 06 75 E-mail lennart.carlson@fingerprint.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar