Fingerprint Cards (FPC) ansluter till GlobalPlatform

FPC är den nyaste medlemmen i GlobalPlatform, som ansvarar för standardisering av tillämpningar inom säkra chip-lösningar. FPC utvecklar och tillverkar biometriska komponenter och teknik som genom analys och matchning av individers unika fingeravtryck fastställer den personliga identiteten.

Som ny medlem i GlobalPlatform har FPC valt att fokusera på arbetet inom kommittén GlobalPlatform Device, där man arbetar med att definiera en öppen och säker arkitektur för konsumentelektronik produkter samt övriga uppkopplade enheter. FPC kommer även att engagera sig i olika arbetsgrupper inom GlobalPlatforms, speciellt den som särskilt fokuserar på mobila enheter. Här arbetar man med att förtydliga de krav som ställs på ett säkert ekosystem för mobila tjänster i syfte att etablera en generell infrastruktur för dessa tjänster.

Kevin Gillick, Executive Director på GlobalPlatform, kommenterar:
”– Det är fortsatt stort intresse för GlobalPlatforms arbete med att säkra tekniken för olika mobila enheter i takt med att allt mer känslig information lagras i mobiltelefonerna. Fingeravtrycksteknologi kan spela en viktig roll för att verifiera en användares identitet för säker åtkomst till mobiltjänster och därför är vi glada över att denna marknad ökar sitt engagemang i vårt arbete.”

Jörgen Lantto, EVP, CTO och chef för Strategy and Product Management på FPC, kommenterar:
”– Fingeravtryckssensorer gör det både säkrare och enklare att genomföra säkra transaktioner, som är ett av många användningsområden för denna teknik. GlobalPlatform leder det globala standardiseringsarbetet för att möjliggöra säkra tillämpningar och tjänster. Genom vårt medlemskap kan vi hjälpa till att integrera fingeravtryckssensor i de industristandards som GlobalPlatform arbetat fram, för att driva standardiseringen ytterligare inom detta område och främja en global kompatibilitet. Detta leder till en bredare användning av GlobalPlatforms standards och kommer att bidra till ökad användning av fingeravtryckssensorer för de nya tillämpningar som GlobalPlatform möjliggör.”

För mer information kontakta:
Johan Carlström, VD för Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com


Om GlobalPlatform

GlobalPlatform är en branschöverskridande, ideell association som arbetar med att identifiera, utveckla och publicera specifikationer som underlättar en säker och kompatibel utveckling och hantering av multipla, inbyggda applikationer med säker chip-teknik. Plattformens tekniska specifikationer erkänns internationellt som branschstandard för pålitliga och kompletta lösningar som passar flera aktörer och stödjer flera olika affärsmodeller inom branschen.

Specifikationerna tillhandahålls utan begränsningar och erbjuder en gemensam bas för utvecklingen på marknaden och för innovativa, nya, branschöverskridande samarbeten.
Tekniken är globalt accepterad och antagen inom områden som finans, mobilt/telekom, statliga myndigheter, hälso- och sjukvården, handel och transportsektorn. GlobalPlatform stöder även en öppen utveckling och ett ekosystem som följer standarder för att säkerställa en långsiktig kompatibilitet för tekniker med säkra chip.

Organisationer som arbetar inom detta område är välkomna att gå med i GlobalPlatform. Det är en medlemsdriven organisation som återfinns på olika marknader världen över. Plattformens mer än 100 medlemmar bidrar med sina kunskaper i olika tekniska kommittéer och i arbetsgrupper som tar upp områden som är intressanta för marknaden.

Om Fingerprint Cards AB (publ)
Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bland annat unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter som smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc. Fingerprint Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2013, kl. 10.00. (CET).

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar