Fingerprint Cards har utsett Serial Microelectronics Korea (Serial Korea) till distributör i Sydkorea.

Serial Korea har lagt en initial order på 5,2 miljoner kronor

Serial
Microelectronics Korea Ltd., (Serial Korea) med moderbolaget noterat på Singaporebörsen och med huvudkontor i Singapore, har utsetts till strategisk distributör för Sydkorea av Fingerprint Cards AB (FPC). I samband med att distributionsavtalet undertecknades har Serial Korea lagt en första order hos FPC till ett värde av 5,2 miljoner kronor.

Serial Korea, en strategisk distributör på den sydkoreanska marknaden är väl representerat i Sydkorea med mer än 100 anställda och tre sälj- och supportkontor. Produkterna från FPC är ett utmärkt komplement till Serial Koreas nuvarande produktsortiment. Serial Koreas breda kundkontaktnät och många olika säljkanaler innebär nya möjligheter för FPC inom bilindustrin, industriell tillämpning och konsumentelektronik på den sykoreanska marknaden. Förutom de starka sidorna hos företaget och dess omfattande distributionskanaler kommer Serial Korea även att erbjuda teknisk support och utveckling av skräddarsydda kundlösningar, något som underlättar integreringen och minskar ledtiderna fram till kompletta lösningar för slutkunderna.

För att möta efterfrågan på produkter och lösningar från FPC i Sydkorea och för att kunna erbjuda kunderna korta leveranstider har Serial Korea lagt en första order till ett värde av 2,6 miljoner kronor på linjesensorn FPC1080A, samt en order till ett värde av 2,6 miljoner kronor på areasensorn FPC1011F.

Johan Carlström, VD för FPC, säger: ”Vi är glada över att få Serial Korea som strategisk partner på den sydkoreanska marknaden. Serial Korea har gott rykte som distributör. Vi tror starkt på att Serial Korea snabbt ska generera nya affärsmöjligheter både för sitt eget företag och för FPC, i synnerhet inom snabbrörliga marknadssektorer som konsumentelektronik och bilindustrin.”

Derek Goh, arbetande styrelseordförande och VD för Serial System-koncernen, säger:

”Vi är mycket glada över att utses till distributörer för Fingerprint Cards. Eftersom Sydkorea svarade för 23 procent av koncernens omsättning under 2010 kommer vi att ge fortsatt stöd och fokus på denna marknad och investera för att se tillväxt för FPCs verksamhet. I och med detta samarbetsavtal kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett mer komplett sortiment av produkter och innovationer.”

SY Kim, VD för Serial Microelectronic Korea Ltd., säger, ”Jag är glad över att kunna lägga till FPC på listan över företag som vi agerar som distributörer för. Det är ett bevis på vårt starka varumärke på marknaden. Jag ser fram emot ett långt och givande samarbete med FPC. Vi ska arbeta tillsammans med alla anställda på FPC för att få våra verksamheter att växa tillsammans.”

För mer information, kontakta:
Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com
Fingerprint Cards AB (publ), Box 2412, 403 16 Göteborg, www.fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (FPC)
Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc. Fingerprint Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Om Serial System Ltd
Serial System Ltd startade sin verksamhet 1988 som distributör av elektroniska komponenter i Singapore. Företaget ombildades till ett privat aktiebolag i april 1992 och noterades på SESDAQ i Singapore 1997. Serial System Ltd noterades på Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) den 10 juli 2000. Koncernen har ett nätverk av kontor, anläggningar och representation i Kina, Hongkong, Sydkorea, Taiwan, Indien, Malaysia, Thailand, Filippinerna, Indonesien och Vietnam.

Offentliggörande enligt svensk lag. Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2011 klockan 08.00.

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar