Fingerprint Cards har utsett Serial System Ltd (Serial System) till distributör för Indien samt Sydost Asien.

I samband med avtalet har Serial System lagt en order på 3,6 MSEK för omgående leverans.

Serial System Ltd (Serial System), ett bolag noterat på Singaporebörsen med huvudkontor i Singapore, har utsetts till strategisk distributör i Sydost Asien och Indien av Fingerprint Cards AB (FPC). I samband med avtalet har Serial System lagt en order hos FPC till ett värde av 3,6 MSEK.

Som uppföljning på det nyligen signerade avtalet med Serial System i Kina där Serial System har 30 kontor, har FPC även utsett Serial System som distributör i Sydost Asien och Indien. Serial System har 17 kontor och 110 anställda inkluderande Indien, Malaysia, Vietnam, Singapore, Thailand, Indonesien och Filipinerna. Serial System redovisar 26 procent i genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) för de senaste fem åren, har totalt 720 anställda och är ledande distributör i flertalet länder i Asien. Utöver Serial Systems omfattande distributionskanaler kommer företaget att kunna erbjuda teknisk support och utveckling av kundspecifika lösningar, något som kommer att underlätta integreringen samtidigt som de förkortar leveranstiderna för kompletta lösningar till slutkonsumenten.

För att kunna understödja efterfrågan på FPCs produkter och lösningar över stora delar av Sydost Asien och Indien samt för att kunna erbjuda kunderna korta leveranstider har Serial System lagt en order på FPCs areasensor FPC1011F till ett värde av 3,6 MSEK. Alla sensorerna ska levereras under Q3 2011.

Johan Carlström, VD för FPC säger: ”Vi är mycket glada att utöka samarbetet med Serial System till att även omfatta Sydost Asien och Indien. Serial System är en välkänd distributör och växer 17% snabbare än marknaden med en tillväxttakt på i genomsnitt 26% över de senaste 5 åren. Vi är övertygade att Serial System snabbt kommer att generera nya affärer i regionen.”

Derek Goh, arbetande styrelseordförande och koncernchef för Serial System säger: ”Vi är mycket glada att bli utsedda till ny distributör för Fingerprint Cards. Sydost Asien och Indien stod för 13% av Serial Systems omsättning 2010 och växer mycket snabbt och vi kommer att fortsätta supportera, fokusera och investera i regionen för att växa FPCs affär. I och med detta partnerskap kommer vi att erbjuda våra kunder än ännu bredare produktmix.”

För mer information, kontakta:
Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com
Fingerprint Cards AB (publ), Box 2412, 403 16 Göteborg, www.fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (FPC)
Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc. Fingerprint Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Om Serial System Ltd
Serial System Ltd startade sin verksamhet 1988 som distributör av elektroniska komponenter i Singapore. Företaget ombildades till ett privat aktiebolag i april 1992 och noterades på SESDAQ i Singapore 1997. Serial System Ltd blev ett börsnoterat företag på Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) den 10 juli 2000. Koncernen har ett nätverk av kontor, anläggningar och representation i Kina, Hongkong, Sydkorea, Taiwan, Indien, Malaysia, Thailand, Filippinerna, Indonesien och Vietnam.

Offentliggörande enligt svensk lag. Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2011, klockan 8.00.

VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Taggar:

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar