Fingerprint Cards ny sponsormedlem i FIDO Alliance

Fingerprint Cards (FPC) går med i FIDO (Fast IDentity Online) Alliance som sponsormedlem för att bidra med bolagets kunskaper inom området säkra onlinetransaktioner och på så sätt påskynda användningen av fingeravtryckssensorer som en säker och bekväm lösning för användaridentifiering i mobila enheter.

FIDO Alliance bildades formellt i juli 2012 men har under två år fungerat inofficiellt som ett gemensamt branschinitiativ bakom den första källkodsöppna industristandarden för autentisering online och digitalt som förbättrar säkerheten, skyddar den personliga integriteten och förenklar för användarna. I och med FIDO-autentiseringen blir fingeravtryckssensorer, som exempelvis FPCs, en ledande metod för användaridentifiering.

”– Vi är glada över att presentera Fingerprint Cards som vår senaste FIDO Alliance-sponsormedlem. Biometrisk användaridentifiering är ett viktigt inslag i FIDOs kraftfulla autentisering. Med hjälp av Fingerprint Cards kan FIDO uppnå sin vision om en allmängiltig, kraftfull autentisering, förbättrad säkerhet, utökat integritetsskydd för användarna och mer handel samtidigt som det blir både enklare och säkrare för användarna”, säger Michael Barrett, ordförande i FIDO Alliance samt säkerhetsansvarig för betalningssystemet PayPals centrala datasystem.

Jörgen Lantto, EVP, CTO och chef för Strategy and Product Management på FPC, kommenterar:
”– Vi är mycket glada över att gå med i FIDO Alliance. FIDOs autentisering har potential att bli en mycket spridd lösning inom området säkra internettransaktioner. Vi ser fram emot att bidra med både vår expertis och vår marknadsnärvaro i egenskap av ledare på området integrerade fingeravtryckssensor i mobila enheter”.

För mer information kontakta:
Johan Carlström, VD för Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Om FIDO Alliance
FIDO (Fast IDentity Online) Alliance bildades i juli 2012 för att bemöta problemen med bristande kompatibilitet bland kraftfulla autentiseringstekniker, och bidra till att lösa användarnas problem med att skapa och komma ihåg flera användarnamn och lösenord. Alliansens målsättning är att förändra autentiseringsupplägget genom att utveckla standardbaserade specifikationer för en öppen, skalbar och kompatibel uppsättning mekanismer som kan ersätta lösenord som en enkel och säker användaridentifiering på internet.

Om Fingerprint Cards AB (publ)
Fingerprint Cards AB (FPC) marknadsför, utvecklar och tillverkar biometriska komponenter och teknik som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bland annat unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter som smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2013, kl.11.30.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar