FPC har erhållit betydande Design Win för fyra nya mobiler samt en surfplatta från en befintlig välkänd kund i Asien

Fingerprint Cards (FPC) linjesensorteknologi har erhållit ytterligare Design Win (DW) från en befintlig, välrenommerad kund i Asien för fyra smarta mobiler samt en surfplatta. Samtliga ska lanseras under andra halvåret 2013. Beräknad initial volym ligger på fyra miljoner enheter under 2013.

Fingerprint Cards har tidigare offentliggjort flera Design Win för både mobiltelefoner och surfplattor i Japan och Kina samt i ett tredje, ej namngivet land i Asien. FPC är nu stolt över att offentliggöra bolagets första större uppföljnings-DW från en av bolagets mest framstående kunder. På grund av den rådande konkurrenssituationen vill mobiltelefontillverkaren tills vidare förbli anonym.

Johan Carlström, VD och koncernchef för FPC, kommenterar:
– Denna DW är en utöknings- och uppföljnings-DW på en av de tidigare DW vi aviserat. Vi ser det som ett starkt erkännande av att det första projektet går enligt plan och kommer att lanseras under andra kvartalet 2013. Dessa ytterligare fyra smarta telefoner och surfplattan kommer att lanseras under andra halvåret 2013, lagom till den viktiga julförsäljningen vilken på vissa marknader svarar för upp till 40 procent av den årliga mobilförsäljningen. Tack vare vår världsledande kapacitiva fingeravtrycksteknologi, bildkvalitet och låga strömförbrukning har vi nu ytterligare stärkt vår världsledande ställning inom fingeravtryckssensorer i mobiltelefoner och surfplattor. FPC har hittills erhållit samtliga aviserade, pågående projekt inom mobiltelefoner globalt (exklusive Apple) och vi förväntar oss att vinna ytterligare multipla DW i både Asien och Nordamerika under det kommande kvartalet.

För mer information, kontakta:
Johan Carlström, CEO Fingerprint Cards AB (publ), +46 (0) 31-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (publ)
Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bland annat unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter som smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.
Fingerprint Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har sitt huvudkontor i Göteborg

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2013 klockan 16.15.


Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar