FPC har erhållit samtliga annonserade Design Wins för smartphones och tablets och är nu etablerad som global marknadsledare

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, (FPC),

Första kvartalet 2013:

 • Försäljningen uppgick till 9,1 Mkr (5,2).
 • Bruttoresultatet uppgick till 0,1 Mkr (-0,3).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12,0 Mkr (-9,0).
 • Bruttomarginalen uppgick till 1 % (neg.).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,23 Kr (-0,21).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 148,5 Mkr (28,5).
 • Orderstocken uppgick vid periodens slut till 42,4 Mkr (46,3).
 • FPC öppnade kontor i Japan och utsåg Senior Technical Manager.
 • FPC öppnade kontor i Seoul i Sydkorea och anlitade Senior Sales Executive.
 • FPC beviljades rörelsekredit av Nordea samt EKN.
 • FPC erhöll sin första serietillverkningsorder om 100 000 sensorer för mobiler från CrucialTec.
 • FPC vann sin första Design Win (DW)* för FPC 1080A för pads från framstående kinesiskt designhus.
 • FPC förstärkte Supply Chain Mgmt och anlitade Magnus Hansson som Senior Sourcing Director.
 • En världsledande leverantör av finansiell information valde FPC för sina autentiseringslösningar.
 • FPC vann DW i Kina för tillbehör till mobiler & pads och fick initial order om 800 000 FPC1080A.
 • FPC anlitade Jonas Andersson som Director Business Development inom säkra mobila transaktioner.
 • FPC höll extra bolagsstämma och beslutade om incitamentsprogram.
 • FPC löste in 430 892 teckningsoptioner mot nya B-aktier och 6,8 miljoner kronor tillfördes FPC.
 • FPC ingick placeringsavtal med Carnegie avseende nyemitterade B-aktier.
 • FPC vann kinesisk order avseende areasensorer värd 20 miljoner kronor.
 • FPC genomförde riktade nyemissioner av B-aktier om 95 miljoner kronor.
 • FPC offentliggjorde prospekt i anledning av upptagande till handel av nya aktier.
 • FPCs FPC1080A vald av kinesisk tillverkare vilken står bakom ett välkänt europeiskt varumärke.
 • FPC erhöll sin första Design Win för mobiler på en strategiskt viktig tredje marknad i Asien.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

 • FPC erhöll Design Win för 4 nya mobiler och en surfplatta från befintlig välkänd kund i Asien.
 • FPC vann smartphone DW från en av Kinas tre största tillverkare.
 • Fingerprint Cards ny sponsormedlem i FIDO alliance
 • FPC vann Design Win för flaggskeppsmodell från global topp 10 tillverkare.
 • FPC öppnade asiatiskt regionkontor i Shanghai och anlitade tre nya medarbetare.
 • FPC vann smartphone DW från kinesisk topp 10 tillverkare.
 • FPC anslöt sig till GlobalPlatform.
 • Prognos för 2013 upprepas: omsättning 130-190 Mkr, EBITDA 20-35 %.

*FPC definition av Design Win (DW): Beslut av en tillverkare att starta utveckling av en eller flera kommersiella produkter som kommer att innehålla FPC:s teknologi som en integrerad del i tillverkarens produkt(er).

För mer information kontakta: Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 klockan 08.00.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

VDs kommentar – Det är nu det händer!
Det är NU som de stora mobiltillverkarna testar, utvärderar och bestämmer sig för om de ska ha sensorer i de mobiler de lanserar i höst inför den viktiga julförsäljningen samt framåt under 2014. Många av de DW som vinns fram till slutet av maj kommer sannolikt lanseras under 2013. Vi för en tät dialog med samtliga Tier1 tillverkare (minus Apple) och vår bedömning är att minst sex och sannolikt så många som nio av de tio största tillverkarna kommer antingen ha lanserat en mobil med sensor eller ha ett pågående projekt vid kommande årsskifte. I skiktet därunder, Tier2, bedömer vi att en majoritet kommer ha en mobil med sensor lanserad före sommaren 2014. För tydlighets skull så leder en DW inte alltid till order, men den gör det i de allra flesta fall och ingen tillverkare startar ett mobilprojekt utan intentionen att mobilen ska lanseras 6-12 månader senare. FPC har under de två senaste kvartalen erhållit 16 DW inom mobiler, paddar och tillbehör, vilket är 100 % av samtliga aviserade DW globalt. Flera oberoende marknadsanalytiker gör bedömningen att Apple kommer lansera en iphone med inbyggd sensor under sommaren eller senast hösten 2013, vilket kommer påskynda övriga aktörers integrationsbeslut. Globalt så minskade PC försäljningen under 2012 kraftigt och lär fortsätta minska framöver emedan antalet sålda surfplattor kommer att öka kraftigt. FPC har därför hittills valt att fokusera på smartphones och paddar vilket väsentligt bidragit till vårt teknologiledarskap. Teknologin som krävs för att integrera en fingeravtrycksensor i en mobil jämfört med en laptop är mer krävande vilket gör oss mycket bättre rustade för framtida krav. En mobil är liten och har ingen nätanslutning, vilket innebär att sensorn måste ta mindre plats i anspråk i samtliga dimensioner(höjd, bredd, djup)och dessutom måste den vara strömsnål. Sensorn måste även vara enkel att integrera, primärt på framsidan av en smartphone. FPC har därför från början arbetat med att ta fram den minsta och mest strömsnåla sensorn i världen med ca 1 mA strömförbrukning vid fingeravtrycksläsning där konkurrenten visar 15-35 mA vid samma användningsfall, vilket vi fått bekräftat genom de DW vi erhållit. Vi har vidare den överlägset bästa bildkvaliteten av alla sensorer vilket gör att vi kan leverera en komplett 3D modell av fingeravtrycket för ökad säkerhet.

FPC använder sig av kiselbaserade kapacitiva sensorer, medan konkurrenten, använder sig av flex-films baserade sensorer, vilka är svåra att industriellt paketera och få till en acceptabel produktions ”yield” med. Den avgörande nackdelen med flex-film monterat kisel är dock att den ger för dålig prestanda för att tillåta placering under glas vilket redan idag innebär att för sådana sensorer behövs efterbearbetning för att förstärka den levererade bilden vilket bidrar till sämre strömförbrukning. När marknaden och tekniken är mogen för att införa en sensor som fungerar under och genom glas, vilket vi bedömer sker under 2014 och framåt så kommer det krävas mottagarprestanda, vilken flex-film monterat kisel i dagsläget inte klarar av men som möjliggörs av vår kiselbaserade pixelmatris. FPC har sedan en tid tillbaka arbetat med en ny generation sensorer som kommer att dra nytta av vår redan idag överlägsna bildkvalitet och mottagarprestanda. Detta innebär att vi är bäst positionerade att kunna placera sensorn under glas i en smartphone där dessa egenskaper är helt nödvändiga, en åsikt som delas av alla de industriaktörer vi idag jobbar med för våra kommande sensorer. Detta kommer att skapa ytterligare frihet för våra kunder att mer flexibelt integrera våra sensorer i telefonen. Slutligen arbetar vi med att ta fram nya industristandards som kommer att möjliggöra nya användarfall för att skydda individens integritet, säkra mobila transaktioner och betalningar och samt erbjuda en attraktiv användarupplevelse. Sammantaget är detta grunden för vår optimistiska syn på det kommande året då vi bedömer att en överväldigande majoritet av världens topp 20 tillverkare kommer att integrera en sensor i sina smartphones. Fingeravtrycksensorer i mobiler kommer under 2015 att vara lika självklart som kamera, stor pekskärm och blåtand är i mobilen idag.

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar