FPC öppnar kontor i Lund och utser Manager System and Software Development

Fingerprint Cards (FPC) öppnar ett utvecklingskontor i Lund och anställer Sebastian Weber som Manager System and Software Development. Kunskaper inom mjukvara för mobila system är avgörande i bolagets fortsatta expansion och den världsledande kompetensen kring mobilteknologi i regionen kring Lund erbjuder mycket goda möjligheter till rekrytering.

FPC har efter den senaste tidens framgångar och expansion ett stort behov av att förstärka utvecklingsresurserna inom mjukvara och system. Som ett led i detta anställs Sebastian Weber som Manager System and SW Development. Sebastian kommer främst att arbeta med FPCs algoritmer och mjukvara, men även ha ett systemansvar för den sammansatta prestandan för bolagets sensorteknik. Sebastian har en gedigen bakgrund inom systemutveckling och programvara för mobilindustrin. Han kommer närmast från ST-Ericsson där han varit Senior Program Manager för modemprodukter och Director Linux SW Engineering. Sebastian har även arbetat med systemanalys och arkitektur för mobilplattformar under sin tid på Ericsson Mobile Platforms.

I och med denna rekrytering har FPC öppnat upp möjligheten för vidare rekryteringar i den kunskapsintensiva Lundaregionen. Erfarenhet inom mobila system och mjukvaror är en nyckelkompetens i FPCs expansion mot den mobila marknaden och Lundaregionen erbjuder en god rekryteringsbas.

Jörgen Lantto Executive Vice President, CTO och ansvarig för strategi och produktledning för FPC kommenterar: ”Sebastian är en fantastisk förstärkning till vårt team i den starka expansionsfas vi nu befinner oss i. Hans breda erfarenhet, kunskap och nätverk gör honom till den rätta personen att driva utvecklingen av systemfunktionen för våra sensorer samt mjukvaror för mobiler. Vi öppnar nu upp för ytterligare expansion i området kring Lund där det sedan mer än tjugo år finns världsledande kompetens inom mobiltelefonteknologi, inte minst mobila plattformar och mjukvaror. Detta kommer att hjälpa oss att fortsatt utveckla framtidens lösningar vilka kommer förstärka och befästa vår nu etablerade ställning som den globalt ledande leverantören av fingerprint-teknologi till mobilindustrin.”


För mer information kontakta:
Johan Carlström, VD för Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (publ)
Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bland annat unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter som smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc. Fingerprint Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2013, kl. 12.00. (CET).

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar