FPC sluter samarbetsavtal med globalt ledande modulföretag vars försäljningsmål är 20–40 miljoner enheter 2012–2014.

Fingerprint Cards (FPC) har undertecknat ett gemensamt utvecklings- och produktionsavtal med en global ledare inom tillverkning och försäljning av moduler för mobiltelefoner och tablets. Samarbetspartnern, som i dagsläget säljer mer än 100 miljoner enheter per år till bland annat en majoritet av världens tio största mobiltelefontillverkare (s.k. Tier 1), föredrar av konkurrensskäl att tills vidare vara anonymt. Samarbetspartnern ska integrera FPC:s linjesensorchip för fingeravtrycks-läsning i bolagets biometriska moduler . Produkten ska erbjudas befintliga samt nya kunder. Initialt försäljningsmål för 2012-2014  är 20–40 miljoner enheter.

Inom ramen för samarbetet kombineras FPC:s marknadsledande teknik för kiselbaserade kapacitiva linjesensorer med samarbetspartnerns marknadsledande moduler samt väletablerade försäljnings- och leveranskanaler till de främsta mobiltelefontillverkarna. FPC:s teknik kommer utöver fingeravtrycksläsning även tillhandahålla navigeringsfunktionalitet för användargränssnittet samt attraktiva Android-appar för smidigare och säkrare användning av mobiltelefonerna.

Navigeringsmöjligheterna i modulerna kombineras med en smidigare och säkrare användning, med exempelvis funktioner som genvägar till olika applikationer beroende på vilket finger som används. FPC har levererat varuprover till samarbetspartnern för utvecklingen av en provkollektion med biometriska moduler. Man har redan börjat marknadsföra produkten mot viktiga kunder.

Kommentar från Johan Carlström, VD för FPC:

– ”Vi är både stolta och glada över att kunna offentliggöra att Fingerprint har ingått ett gemensamt utvecklings- och produktionsavtal med en av de största aktörerna inom moduler. Detta erkännande av FPC är ännu ett bevis på att vår teknik och vårt produktsortiment inom linjesensorer är världs-ledande, utöver vår redan väletablerade och ledande position inom areasensorer.

– FPC:s kapacitiva linjesensor är världens minsta och mest energisnåla fingeravtrycksläsare som utvecklats för mobila enheter. Den har FPC:s patenterade skanningsteknik och en världsledande 3D-bildkvalitet, med en upplösning på 508 dpi. Sensorn har utöver den smarta bildhanteringen ett integrerat hårdvarustöd för navigation som gör att den kan användas för att styra ett användar-gränssnitt. Tack vare dessa egenskaper är FPC:s linjesensor en stabil lösning och ett optimalt val för mobiltelefoner och andra typer av mobila högvolymprodukter, som surfplattor, fjärrkontroller och USB-nycklar.”

Kommentar från Thomas Rex, Senior Vice President Sales & Marketing, FPC:

– ”Vi är övertygade om att vi har funnit en utmärkt samarbetspartner som kommer att hjälpa oss att ta en större marknadsandel för våra linjesensorchip och vår teknik. De kombinerade försäljnings- och marknadsföringskanalerna hos FPC och vår samarbetspartner innebär att vi effektivt kommer att kunna möta en global efterfrågan från många ledande mobiltelefon- och tablet-aktörer.”

För mer information, kontakta:
Johan Carlström, President and CEO, Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Fingerprint Cards AB (publ), Box 2412, 403 16 Göteborg, www.fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (FPC)
Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPC:s teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik används även i produkter för IT och internet-säkerhet, passerkontroll etc. Fingerprint Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Offentliggörande enligt svensk lag. Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2012 klockan 8.00.

VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar