FPC vinner nya DWs för smartphone samt tablet från befintlig, framståendeTier2 kund i Asien

Fingerprint Cards (FPC) linjesensorteknologi har erhållit ytterligare två Design Wins (DW) från en befintlig, framstående kund i Asien för en smartphone samt en tablet pc planeras att lanseras redan under det fjärde kvartalet 2013.

Fingerprint Cards (FPC) har tidigare offentliggjort flera DWs för mobiltelefoner och surfplattor i Japan, Kina och Korea, och under sommaren lanserades de första mobiltelefonerna på marknaden i Japan och Korea. FPC är nu mycket glada och stolta över att kunna offentliggöra ännu två i raden av uppföljande DWs från en av våra högst värderade kunder. På grund av den rådande konkurrenssituationen vill tillverkaren tills vidare förbli anonym.

Johan Carlström, VD och koncernchef för FPC kommenterar:
Dessa två DWs är en ytterligare uppföljare till de DWs som vi tidigare har offentliggjort. Vi har fått starkt erkännande för vår produktkvalitet i världsklass och känner ett starkt stöd från våra existerande kunder i och med att denna framstående kund belönar oss med nya DWs. Tack vare vår världsledande kapacitiva fingeravtrycksteknologi, höga bildkvalitet och låga strömförbrukning har FPC nu ytterligare stärkt sin ställning som världsledande inom fingeravtryckssensorer i smartphones och surfplattor. Vi förväntar oss att få ytterligare DWs från både nya och befintliga kunder i Asien under de kommande månaderna.

*FPC:s definition av Design Win (DW): Beslut av ett bolag (OEM eller ODM) att börja utveckla en eller flera kommersiella produkter med FPCs teknologi inbyggd i denna nya produkt/dessa nya produkter.

   

För mer information kontakta:
Johan Carlström, VD och koncernchef Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (publ)
Fingerprint Cards AB (FPC) marknadsför, utvecklar och tillverkar biometriska komponenter och teknik som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bland annat unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter som smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 september 2013 klockan 09.40.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Taggar:

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Prenumerera

Dokument & länkar