FPC vinner smartphone DW från en av Kinas tre största tillverkare

Fingerprint Cards linjesensorteknologi har tilldelats ytterligare en Design Win (DW) för smartphones, denna gång från en av Kinas tre största mobiltillverkare.

Fingerprint Cards (FPC) har tidigare meddelat att bolaget har fått flera Design Win (DW) för mobiler i Japan och Kina samt i ett tredje, icke namngivet land i Asien. Denna nya DW gäller en Qualcomm-baserad Android-mobil och erhölls av ett av de tre största mobilvarumärkena i Kina. Enligt tidplanen ska lanseringen ske under andra halvåret 2013. På grund av den rådande konkurrenssituationen vill mobiltelefontillverkaren tills vidare förbli anonym.

Johan Carlström, VD och koncernchef för FPC, kommenterar:
– Kina är världens största marknad för smarta telefoner med en förväntad försäljningsvolym på 430 miljoner enheter under 2013. Marknadsandelen för de kinesiska varumärkena överstiger redan 50 procent. Vi är glada över att kunna offentliggöra denna nya DW för smarta telefoner från en av Kinas största mobiltelefonaktörer på världens strategiskt sett viktigaste mobilmarknad. Tack vare FPCs världsledande kapacitiva fingeravtrycksteknologi, bildkvalitet och låga strömförbrukning har vi nu etablerat och förstärkt FPC som ledande alternativ för fingeravtryckssensorer i mobiltelefoner och surfplattor. FPC har hittills erhållit 100% av alla aviserade DW på smartphones och tablets (förutom Apple). Vi förväntar oss att erhålla multipla DW i Kina samt i andra delar av Asien och i Nordamerika under de kommande månaderna.

                

För mer information kontakta:
Johan Carlström, VD för Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (publ)
Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, tillverkar och marknadsför biometriska komponenter och teknik som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bland annat unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter som smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2013 klockan 08:00.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Taggar:

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar