FPC vinner smartphone DW från kinesisk topp 10 tillverkare

Fingerprint Cards linjesensorteknologi har tilldelats ytterligare en Design Win (DW)* för smartphones, denna gång från en av Kinas 10 största mobiltillverkare.

Fingerprint Cards (FPC) har tidigare meddelat att bolaget har fått flera Design Win (DW) för mobiler i Japan och Kina samt i ett tredje, icke namngivet land i Asien. Denna nya DW gäller en Android-mobil och erhölls av ett av de 10 största mobiltelefonmärkena (inklusive samtliga utländska märken) i Kina vilka 2012 sålde drygt 6 miljoner smartphones. Enligt tidplanen ska lanseringen ske under andra halvåret 2013. På grund av den rådande konkurrenssituationen vill tillverkaren tills vidare vara anonym.

Johan Carlström, VD och koncernchef för FPC, kommenterar:
”Kina är överlägset världens största marknad för smarta mobiler med en förväntad försäljningsvolym på 430 miljoner enheter under 2013. Marknadsandelen för de kinesiska varumärkena överstiger redan 50 procent. Vi är glada över att kunna offentliggöra denna nya DW för smarta telefoner från ett av Kinas 10 största mobiltelefonmärken på världens strategiskt sett viktigaste mobilmarknad. Tack vare FPCs världsledande kapacitiva fingeravtrycksteknologi, bildkvalitet och låga strömförbrukning har vi nu etablerat och förstärkt FPC som det ledande alternativet för fingeravtryckssensorer i mobiltelefoner och surfplattor. FPC har hittills erhållit samtliga aviserade projekt samt DWs för smartphones och tablets. Vi förväntar oss att erhålla ytterligare DW både i Kina, andra delar av Asien samt i Nordamerika under de kommande månaderna.”

*FPC definition av Design Win (DW): Beslut av en tillverkare att starta utveckling av en eller flera kommersiella produkter som kommer att innehålla FPC:s teknologi som en integrerad del i tillverkarens produkt(er).

För mer information kontakta:
Johan Carlström, VD för Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (publ)
Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, tillverkar och marknadsför biometriska komponenter och teknik som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bland annat unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter som smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2013 klockan 08:00.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Taggar:

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar