Sagolika Sibelius


Bild: Patrick Benson, Utgivare: Jonathan Cape Ltd Random House Childrens Books. Bilden får fritt användas i artiklar om ett verk eller Finlands Nationalopera. Användning i andra sammanhang sker enligt särskild överenskommelse med Nationaloperans informationsavdelning. I samband med bilden skall alltid nämnas Finlands Nationalopera/Finlands Nationalbalett och fotografens namn.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Finlands Nationalopera och -balett är ett opera- och baletthus som håller hög internationell standard. Den nationella konstinstitutionen verkar för hela Finlands bästa: Nationaloperan är vårt enda professionella operahus och Finlands Nationalbalett vårt enda professionella balettkompani.

Prenumerera