Finnairs Europa- och Asientrafik ökar stadigt

642 700 passagerare under oktober: Finnairs Europa- och Asientrafik ökar stadigt Under oktober har efterfrågan på Finnairs förbindelser i Europa ökat med 12,1 procent. Samtidigt ökar Asientrafiken stadigt; efterfrågan steg med 47 procent jämfört med oktober föregående år. Den totala passagerartrafiken (RPK`s) ökade med 10,9 procent medan kapaciteten (ASK) ökade med 7,9 procent vilket resulterade i en passagerarlastfaktor, PLF (inklusive chartertrafiken) på 70,5 procent vilket är 1,9 procent högre än föregående år. Under oktober 2003 flög Finnair totalt 642 700 passagerare vilket är 3 procent fler än under oktober månad år 2002. Av dessa var flög 519 000 passagerare i reguljär trafik (+ 5,4 procent) och 123 700 passagerare i chartertrafik (-6 procent). Passagerartrafiken för hela perioden januari-oktober 2003 (RPK) var 0,4 procent lägre jämfört med 2002 med en kapacitetsökning på 4,1 procent. Passagerarlastfaktorn (PLF) var 69,1 procent (- 3,1 procent). Totala antalet passagerare under perioden uppgick till 5,728 300 (- 4,8 procent). Punktligheten i reguljärtrafikens avgångar var 92,8 procent (baserat på en femton minuters standard) vilket är 0,7 procent bättre än oktober 2002. Inklusive chartertrafiken var punktligheten 91,7 procent. Från och med januari 2003 inkluderas även Finnairs partner Aero Airlines AS i trafikrapporteringen. Finnair överlät den övervägande delen av trafiken Helsingfors-Tallinn till Aero Airlines den 1:a juni 2002. Under oktober flög Aero 10 800 passagerare. För närmare information kontakta gärna: Jaana von Harpe-Ågren, Marknadskoordinator, 08-679 00 36, mobil 070-776 61 09 e-post: jaana.von.harpe@finnair.com Finnair är marknadsledare för trafik från och till Finland och gateway för trafik till Fjärran Östern via Helsingfors. Omsättningen 2002 var 1,639 miljoner euros och vinsten före skatt 54,4 miljoner euros. Finnair är medlem i alliansen oneworld med 260 000 anställda i över 130 länder och flyg till 550 destinationer över hela världen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00830/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar