Five C och Jeeves tecknar avtal om "Turn-key-system" för affärer på Internet

Five C och Jeeves tecknar avtal om "Turn-key-system" för affärer på Internet. Avtalet mellan Five C och Jeeves innebär att Five C kommer att använda sig av Jeeves produkter i sin egen plattform för affärer på Internet. - Marknaden efterfrågar, och kommer i allt högre grad att efterfråga, standardiserade, integrerade och kostnadseffektiva tillämpningar för att sköta de vanligaste affärerna på Internet. Vår lösning är ett attraktivt alternativ för företag som vill etablera affärer på Internet. Den är bättre och ger såväl kostnadsbesparing som värdefull tidsvinst i jämförelse med skräddarsydda konsultlösningar, säger Christer Larsson, VD för Five C. - Genom samarbetet kan vi erbjuda marknaden en kraftfull och komplett plattform med omfattande stöd för affärer på Internet och övrigt administrativt stöd som krävs i en verksamhet, fortsätter Christer Larsson. Den primära målgruppen för Five C's plattform är både nya och etablerade bolag världen över som startar upp nya verksamheter för affärer på Internet och snabbt behöver en säker, stabil och komplett lösning med hög prestanda som det går att växa i. Plattformen kan även ligga som grund för digitala marknadsplatser eller användas av Internetkonsulter som vill erbjuda sina kunder en fullfjädrad lösning med ett affärssystems fulla funktionalitet. - Från våra tidigare samarbeten kring Jeevesbaserad e-handel, vet vi att människorna bakom Five C är mycket kompetenta. Därför är jag övertygad om att Five C's koncept kommer att bli framgångsrikt, säger Jeeves VD Björn Appelgren. Five C's val av Jeeves som leverantör bekräftar än en gång att Jeeves har ledande teknik för affärer på Internet. För mer information kontakta: Christer Larsson, VD för Five C AB, Tel. 0705-40 20 50. sales@fivec.com www.fivec.com Björn Appelgren, VD för Jeeves Information Systems AB, Tel. 070-770 99 45. bjorn.appelgren@jeeves.se www.jeeves.se Fakta om Five C Five C utvecklar och marknadsför plattform för affärsinteraktion på Internet med hög säkerhet, prestanda och tillgänglighet. Innovativa "turn-key-lösningar" med full ERP funktionalitet som skapar möjligheter för våra klienter att snabbt och framgångsrikt etablera affärer på Internet utan avkall på funktion och tillväxtmöjligheter. Five C är fokuserat på utveckling och tjänster runt den egna programvaruplattformen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00200/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar