FlexLink första halvåret 2010

Orderingången uppvisar en stark ökning med en stigande försäljning och en solid orderbok som resultat. Lönsamheten ökade markant under andra kvartalet.

Försäljningen ökade med 7% till 625 Mkr och orderingången uppgick till 684 Mkr, vilket innebär en ökningstakt på 21% to SEK 684 million. Lönsamheten ökade och under andra kvartalet uppgick resultatet till 36 Mkr, vilket motsvarar en marginal på 12%, och för det första halvåret till 56 Mkr.
Mattias Perjos, CEO: “Marknaden fortsatte som förväntat att utvecklas i en positiv riktning under det andra kvartalet. Vi ser nu att det vänt upp för många företag och att de aktiverar investeringsplaner som lades på is under förra året”

  • Försäljningen under det andra kvartalet 2010 uppgick till 325 (298) Mkr och 625 (584) Mkr under det första halvåret, vilket motsvarar en ökning med 7% jämfört med föregående år.  
  • Orderingången för andra kvartalet var 359 (296) Mkr och 684 (565) Mkr för det första halvåret. Detta är en markant ökning på 21% jämfört med 2009.  
  • Rörelseresultatet före avskrivningar och amorteringar av immateriella tillgångar (EBITDA) uppgick till 38 (28) Mkr för årets andra kvartal och 56 (53) Mkr för första halvåret. EBITDA-marginalen uppgick till 9%, vilket var oförändrat jämfört med föregående år.  
  • Betydande order har mottagits från kunder inom solcellpanelstillverkning och livsmedelsindustrin.

 

Ovanstående finansiell information för 2009 and 2010 avser FlexLink Holding AB.

FlexLink

Mattias Perjos                                    
CEO, FlexLink AB                 
031-337 1626                         
mattias.perjos@flexlink.com 

Klas Ålander
Informationschef, FlexLink AB
031-337 2499
klas.alander@flexlink.com

 

FlexLink är en ledande leverantör av lösningar inom produktionslogistik vilket omfattar material- och informationsflöden till monterings- och tillverkningsindustrin. Med huvudkontor i Göteborg har FlexLink, säljbolag i 25 länder och partners i mer än 60 länder. 2009 var antalet anställda 683 och omsättningen 1 222 Mkr

FlexLink AB    415 50 Göteborg     Tel 031-3373100    info@flexlink.com       www.flexlink.com

Taggar:

Om oss

FlexLink är en global leverantör av lösningar inom produktionslogistik för tillverkande företag. Lösningarna ger tillverkande företag möjlighet att öka effektiviteten i sina produktionssystem. FlexLink är ett globalt företag med egna säljbolag i 23länder och partners i fler än 60. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Under 2011 hade FlexLink 716 anställda och koncernens omsättning var 1 614 Mkr. FlexLink ingår i Coesia-koncernen som består av 13 företag specialiserade inom tillverkning av automatiserade maskiner, tillhörande produkter och tjänster. Under 2011 omsatte koncernen 1134 M€ och hade 4700 medarbetare, inkl FlexLink.

Dokument & länkar