FlexLink förvärvar Schücos division för industriautomation

​Övertagandet kommer att slutföras under oktober 2010 och ger FlexLink tillgång till ytterligare marknader och produkter, samtidigt som kunderna till den förvärvade divisionen erbjuds och fördjupad kompetens.

FlexLink och Schüco har träffat en överenskommelse där FlexLink övertar divisionen för industriautomation från Schüco. Överenskommelsen undertecknades den 5’e juli och övertagandet kommer att slutföras under fjärde kvartalet 2010.

Den förvärvade divisionen levererar heltäckande profilbyggsystem för maskinbyggnad och inklädning samt transportörsystem till marknader i väst- och Centraleuropa. Verksamheten kommer fortsättningsvis att bedrivas som en självständig division inom FlexLinks tyska dotterbolag men från samma plats som tidigare, tyska Borgholzhausen.

Genom förvärvet får FlexLink tillgång till nya kundgrupper och produkter av hög kvalitet. Samtidigt får divisionens kunder tillgång till FlexLink-koncernens samlade kompetens och resurser.

“Affären öppnar upp för nya grupper av kunder och vi får även tillgång till en organisation med ett erbjudande av hög kvalitet. Kunderna vinner betydligt på affären genom att divisionen får tillgång till vår kärnkompetens inom produktionslogistik, och våra resurser inom utveckling och distribution.“ kommenterar Mattias Perjos, VD för FlexLink.

Schüco är en världsledande leverantör inom dörrar, fasader, fönster och tak i aluminium, samt system och lösningar för solenergi. Schüco-koncernen har en omsättning på 20 miljarder kronor (2009) och 4775 medarbetare över hela världen.  

Mattias Perjos                                    
CEO, FlexLink AB                 
+46-31-337 1626                               
mattias.perjos@flexlink.com 

Klas Ålander
Corporate communications, FlexLink AB
+46-31-337 2499
klas.alander@flexlink.com

FlexLink är en ledande leverantör av lösningar inom produktionslogistik vilket omfattar material- och informationsflöden till monterings- och tillverkningsindustrin. Med huvudkontor i Göteborg har FlexLink, säljbolag i 25 länder och partners i mer än 60 länder. 2009 var antalet anställda 683 och omsättningen 1 222 Mkr

FlexLink AB                415 50 Göteborg              Tel 031-337 3100              info@flexlink.com            www.flexlink.com

Om oss

FlexLink är en global leverantör av lösningar inom produktionslogistik för tillverkande företag. Lösningarna ger tillverkande företag möjlighet att öka effektiviteten i sina produktionssystem. FlexLink är ett globalt företag med egna säljbolag i 23länder och partners i fler än 60. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Under 2011 hade FlexLink 716 anställda och koncernens omsättning var 1 614 Mkr. FlexLink ingår i Coesia-koncernen som består av 13 företag specialiserade inom tillverkning av automatiserade maskiner, tillhörande produkter och tjänster. Under 2011 omsatte koncernen 1134 M€ och hade 4700 medarbetare, inkl FlexLink.

Dokument & länkar