Halvårsrapport, januari-juni 2004

Halvårsrapport, januari-juni 2004 Orderingången ökade med 14 % under första halvåret 2004, jämfört med samma period 2003. Det är den tredje halvårsperioden i följd med ökad orderingång, vilket resulterat i den största orderstocken någonsin. Majoriteten av orderstocken hänför sig till traditionella tillämpningar inom produktionslogistik, men nyligen lanserade produktgrupper har bidragit med flera betydande order för automatisk montering och ett antal genombrottsorder från kretskortstillverkare både i USA och i Europa. Valutakursförändringar bidrog till att omsättningen sjönk marginellt. Under ökad konkurrens och prispress på marknaden har kostnadsmassan anpassats med en ökning av lönsamheten som följd. Under andra halvåret väntas en positiv utveckling av både omsättning och resultat. - Omsättningen uppgick till 475 Mkr (485). - Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill (EBITA) uppgick till 44 Mkr (41). - EBITA marginalen uppgick till 9% (8%). - Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7 Mkr (5). Resultat före skatt uppgick till - 12 Mkr (-22) och årets resultat till -12 Mkr (-20). - Skuldsättningsgraden uppgick till 1,4 (1,4) jämfört med 1,5 vid utgången av 2003. Vid periodens utgång var soliditeten 29% (30%) jämfört med 30% vid utgången av 2003. - Varulagret hölls på en nivå av 5% (4%) av omsättningen. FlexLink är en ledande global leverantör av innovativa automationslösningar till monterings- och tillverkningsindustrin. FlexLink, med huvudkontor i Göteborg, har 540 anställda i 25 bolag och representation i 50 länder. 2003 var omsättningen 1 023 Mkr. Göteborg den 14 juli 2004 FlexLink AB För vidare information, v.g. kontakta: Fredrik Jönsson Mats Nilsson VD Informationschef 031-337 1626 031-337 1220 0705-17 1626 0703-77 1220 fredrik.jonsson@flexlink.com mats.nilsson@flexlink.com FlexLink AB, 415 50 Göteborg. Tel 031-337 3100, Fax 031-337 2233. www.flexlink.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/14/20040714BIT00010/wkr0001.pdf

Om oss

FlexLink är en global leverantör av lösningar inom produktionslogistik för tillverkande företag. Lösningarna ger tillverkande företag möjlighet att öka effektiviteten i sina produktionssystem. FlexLink är ett globalt företag med egna säljbolag i 23länder och partners i fler än 60. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Under 2011 hade FlexLink 716 anställda och koncernens omsättning var 1 614 Mkr. FlexLink ingår i Coesia-koncernen som består av 13 företag specialiserade inom tillverkning av automatiserade maskiner, tillhörande produkter och tjänster. Under 2011 omsatte koncernen 1134 M€ och hade 4700 medarbetare, inkl FlexLink.

Dokument & länkar