Ren, säker transport – den nya, breda transportören frigör effektiviteten

På Interpack visar FlexLink sitt senaste utvecklingssteg för ren, säker och effektiv hantering av primär- och sekundärförpackningar inom livsmedel.

Förluster i leveranskedjan inom livsmedel minskas med bland annat hållbara förpackningslösningar. FlexLinks nya, breda lamellkedjetransportör, WLX, adresserar de högre hygienkrav som finns inom hantering av primära och sekundära förpackningar inom livsmedel, hygienartiklar och läkemedel.

Hygien och säkerhet i fokus

Tvättning och rengöring av transportören går snabbt och är enkel för operatörerna att utföra. FlexLink’s senaste transportörplattform, WLX, sätter ribban på nya nivåer vad avser enkelhet att göra rent, resultat och att kortare tid krävs för rengöring.

“Vi är mycket stolta över konstruktionen eftersom den ger både en hög personsäkerhet och en god hygienisk standard som tillgodoser industrins behov och de regler vi kan förutse. Till exempel har vi eliminerat platta ytor där smuts och vätskor ligger kvar, samt hörn och håligheter där bakterier kan gro” kommenterar Tommy Karlsson, utvecklingschef på FlexLink.

Den nya transportörfamiljen är säker, tyst och samtidigt ergonomiskt utformad så att operatörerna enkelt kan lyfta kedjan vid rengöring och den inre konstruktionen är märkbart ren. Personsäkerheten är en nyckelfråga och de öppningar som finns är utformade för att minimera klämrisk och konstruktionen saknar skarpa kanter och hörn. Dessutom är ljudnivån behagligt låg till gagn för en god fabriksmiljö.

Låga kostnader

Tack vare en innovativ konstruktion och ett utvecklat modulsystem skapas förutsättningar för en problemfri drift, en god hygienisk standard och låga driftskostnader.

Totalkostnaden (Total Cost of Ownership) blir angenämt låg tack vare nya produktegenskaper och raffinerade funktioner. Ett exempel på detta är att rengöringsprocessen är betydligt snabbare och enklare än vad som är brukligt vilket frigör tid till produktion. Kedjan är enkel att lyfta och tillgängligheten inuti transportören och dess rena ytor gör att rengöringstiden kortas avsevärt.

Ledtiden från konstruera produktionslinjen till installation är mycket kort tack vare den moduluppbyggda konstruktionen och FlexLinks globala distributionsnätverk med korta leveranstider. När systemet väl är installerat blir driften problemfri och kostnaderna låga tack vare en robust konstruktion, låg strömförbrukning och ett minskat behov av vatten och rengöringsmedel vid tvätt. Sammanlagt betyder detta att livscykelkostnaden blir behagligt låg.

Mångsidig

Transportören, WLX, med en profil i rostfritt stål och plastlamellkedja levereras i form av komponenter, som färdig transportör eller i kompletta system i tre kedjebredder; 304, 456 och 608 mm. Den lämpar sig väl för hantering av tex påsar, ståpåsar, förpackningar i vätskekartong, buntade produkter, brickor eller massflöden av mindre produkter.

“Kommentarerna från industrin är att de är mycket tillfredsställda av vår nya bredbandsplattform, dess funktion och egenskaper. Konstruktionen är helt uppbyggd av standardiserade moduler där mycket energi har lagts ner i att skapa en god ergonomi och en enkelhet att göra rent vilket ökar den tillgängliga tiden för produktion. Dessutom gör den standardiserade konstruktionen att kvaliteten blir hög och konsistent, du vet vad du får och hur du skall hantera den. Det blir lätt att förändra linjen och systemet är lätt att lära sig. Nästa utvecklingssteg kommer att gå i samma riktning för att möta kraven på god hygien i direkt kontakt med livsmedel” avslutar Tommy Karlsson.

FlexLink AB

Klas Ålander
Communications Manager

031 337 2499
Klas.alander@flexlink.com

FlexLink är en global leverantör av produkter och lösningar för automatiserade produktionsflöden – som ökar effektiviteten i produktionssystem. FlexLink har lokala enheter i 27 länder och partners i fler än 60. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Under 2013 var antalet anställda 840 och omsättningen 1 664 Mkr.

FlexLink ingår i Coesia, en innovationsdriven koncern som består av 14 företag specialiserade inom tillverkning av automatiserade maskiner samt tillhörande produkter och tjänster. Under 2013 omsatte Coesia 1 370 M€ (prognos) och hade 5 800 medarbetare.

Taggar:

Om oss

FlexLink är en global leverantör av lösningar inom produktionslogistik för tillverkande företag. Lösningarna ger tillverkande företag möjlighet att öka effektiviteten i sina produktionssystem. FlexLink är ett globalt företag med egna säljbolag i 23länder och partners i fler än 60. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Under 2011 hade FlexLink 716 anställda och koncernens omsättning var 1 614 Mkr. FlexLink ingår i Coesia-koncernen som består av 13 företag specialiserade inom tillverkning av automatiserade maskiner, tillhörande produkter och tjänster. Under 2011 omsatte koncernen 1134 M€ och hade 4700 medarbetare, inkl FlexLink.

Media

Media

Dokument & länkar