Flow Interactive startar en e-strategy avdelning.

Flow Interactive startar en e-strategy avdelning. Det expanderande Internetföretaget Flow Interactive har startat en avdel- ning med namnet "e-strategy consulting". Avdelningen frontas av Mårten Sondéll som i sin nya roll som e-strateg ska fokusera på att hjälpa kunder med strategiska beslut kring e-handel och affärskommunikation via Inter- net. Flow Interactives avdelning för "e-strategy consulting" frontas av Mår- ten Sondéll som tidigare har arbetat som projektledare för SparaPeng- ar.com, Bindomatic och Ingenjörsföretaget Esma m.fl. Under sin tid som projektledare för SparaPengar.com samt Esma har Sondéll även till stor del arbetat med strategisk rådgivning. Avdelningen "e-strategy consulting" kommer successivt att utökas med yt- terligare kompetent personal. Detta för att kunna erbjuda Flow Interacti- ves kunder strategisk rådgivning inom e-handel och affärskommunikation via Internet. Centralt i arbetet är att omvandla kundens visioner till konkre- ta fungerande lösningar som klarar framtidens utmaningar. Flow Interactive har sedan 1998 utvecklat tjänster inom digital kommunika- tion med fokus på strategiska lösningar för Internet, extranät, intranät och e-commerce för kunder inom olika marknadssegment. Flow Interactive bygger helhetslösningar med kundens affärsmål och kundnytta i fokus, var- för företaget har bred och djup kompetens inom ett antal områden. Flow In- teractives har kompetens inom nedanstående områden: * e-strategi * förstudier * design och formgivning * programmering (ASP, ColdFusion, Javascript, VB, HTML/DHTML,Java) * systemering * E-commerce B to B, B to C * Intra/extranätsapplikationer * säkerhetslösningar * kryptering av filer, databaser * client/serverprogrammering (C, C++) * databasdesign (Sybase, Oracle, standard-SQL) * systemadministration (Unix/Solaris, NT, applikationsservrar, TCP/IP) * tunna klient applikationer Exempel på kunder: Boss Media(http://www.casino.com/), Bosch Hushållsapparater, Svenska Unicef ( http://www.childemergency.org ), Spara Pengar (www.sparapengar.com) , Kiosken (http://www.kiosken.se/ ) etc... För ytterligare information, vänligen kontakta: Rosemarie Söderström, Verkställande Direktör, Flow Interactive, tel. 08- 587 191 25 alt. 070-796 14 24 Epost: rosemarie.soderstrom@flowinteractive.se Postadress: Flow Interactive AB, 104 25 Stockholm Besöksadress: St: Göransgatan 159, Stockholm Internet: http://www.flowinteractive.se/ ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00620/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar