Crowdsoft i samarbete med Ascom för sjukvården

Crowdsoft Technology AB har avtalat med Ascom om att ingå ett partnerskap gällande Crowdsofts kommunikationssystem C-One och Ascom Myco, en smartphone speciellt utvecklad för sjukvårdssektorn. Crowdsoft stärker därmed sin ställning på den globala hälso- och sjukvårdsmarknaden.

Samarbetet innebär teknisk integration av C-One och Myco för att gemensamt kunna erbjuda marknaden en enhetlig och validerad lösning. Avtalet löper i tolvmånaders intervaller med automatisk förlängning.

Ascom Myco är en speciellt utvecklad smartphone för sjukvårdssektorn. Genom att integrera C-One och Ascom Myco kan den gemensamma lösningen även hantera operativa incident- och säkerhetsfrågor.

”Att C-One blir en del av Ascom Myco plattformen innebär en viktig validering av såväl systemets teknik som dess funktion. Avtalet innebär dessutom att vi får en partner med global närvaro, marknadskanaler och en etablerad position inom vård och omsorg”, säger Alf Eriksson, VD på Crowdsoft Technology.

”Vi välkomnar Crowdsoft och C-One till vårt ekosystem. Vi ser ett tydligt behov av ett modernt kommunikationssystem inom vård och omsorg och C-One är en lösning som kan skapa ett mervärde och komplettera existerande produkter och ekosystemet runt Ascom Myco”, säger Claes Ödman, COO Ascom.

Crowdsofts C-One är ett nyutvecklat kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete i miljöer där många människor vistas och stora materiella värden behöver skyddas. Det är ett server- och app-baserat system där användarna kommunicerar via Crowdsofts app på sin smartphone. Från en eller flera centrala platser kan kommunikationen observeras och styras för att snabbt få en god bild av rådande läge. Systemet möjliggör en bred samverkan mellan användare och specifik information till individer, vilket möjliggör hög effektivitet, ökad trygghet, minskade skadeverkningar och lägre kostnader för plötsliga händelser.

Ascom är en internationell koncern som verkar inom telekommunikationssektorn med särskild inriktning mot automation inom hälsovård. Det schweiziska företaget sysselsätter 1 600 personer i 19 länder. Ascom levererar verksamhetskritiska IKT-lösningar till den globala hälso- och sjukvårdssektorn. Idag finns mer än 100 000 av Ascoms system installerade på sjukhus, äldreboenden och servicebostäder samt andra affärsområden där verksamhetskritisk kommunikation är av avgörande betydelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Alf Eriksson
Tel +46 70 7107807
Email: alf.eriksson@crowdsoft.com 

Kort om Crowdsoft Technology AB
Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

Om oss

Om Flowscape Technology Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Ericsson, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet av 30 Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft som är listat på Aktietorget. För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar