Crowdsoft släpper ny produktrelease för ökad trygghet

Crowdsoft Technology AB har vidareutvecklat produkten C-One. I version 3.0 får arbetsgivare möjlighet att geo-lokalisera sina anställda och direkt kommunicera med anställda i visst geografiskt område samt att den anställde ges ökad trygghet via ”följ mig” och larm funktion.

Crowdsofts produkt C-One, i den nya versionen 3.0, ger såväl arbetsgivare som enskilda anställda ökad trygghet. Arbetsgivaren kan vid incident på ett enkelt och överskådligt sätt lokalisera anställda i ett visst geografiskt område och direkt inleda kommunikation med de anställda som befinner sig i det valda geografiska området. Den anställde kan från sitt håll begära att bli följd vid otrygg situation alternativt vid vistelse i ett otryggt område. Slutligen kan den anställde även via sin smarta telefon skicka ett larm.

De nya funktionerna i produktrelease 3.0 är framtagna efter flertal dialoger med potentiella användare till vårt kommunikationssystem C-One. I efterdyningarna av incidenten på Drottninggatan, Stockholm i april har har det visat sig att många arbetsgivare vare sig kunde lokalisera sina anställda och inte heller kommunicera med sina medarbetare via deras mobiltelefoner. Med produktrelease 3.0 möjliggör nu Crowdsoft för arbetsgivare och anställda en ökad trygghet där anställda kan lokaliseras och kommunikation möjliggöras!

Den nu lanserade version 3.0 av Crowdsofts produkt C-One innehåller följande nya funktioner;

Hitta personal: När en incident har inträffat kan arbetsgivaren via C-One markera ett geografiskt område, en geografisk zon skapas. Arbetsgivaren kan direkt starta kommunikation med de anställda som befinner sig i den aktuella zonen och vidta korrekta åtgärder. Härigenom erhålls lägeskontroll och situationsförståelse för rätt åtgärder och beslut.

Följ mig: En anställd som befinner sig i ett område eller miljö som upplevs mindre tryggt kan med ett knapptryck på sin smarta telefon begära att bli följd. Arbetsgivaren bekräftar begäran och spårning aktiveras i realtid. Detta ger trygghet och kontroll för både medarbetare och arbetsgivare.

Följ den anställde: När en anställd skall besöka ett område som redan är bekräftat som otryggt eller rent av farligt att vistas i, möjliggör funktionen ”Följ den anställde” att arbetsgivaren kan följa en eller fler användare i realtid.

Larm: C-One ger dig möjlighet att använda din telefon som larm och ger härigenom dina medarbetare en ökad trygghet och säkerhet om det finns risk att de kan utsättas för hot eller våld. Larmet får högsta prioritet och kan styras till en eller fler mottagare.

Utöver ovanstående så är apparnas gränssnitt för Android och iOS uppdaterade för att ge en bättre användarupplevelse.

”Den nya produktreleasen har prioriterats med beaktande av den återkoppling vi har fått från många kunddialoger. Dessutom syns behovet av att kunna hitta sin personal vid olika incidenter runt om i världen allt tydligare. Det är även tydligt att kommunikation vid inträffade incidenter ofta försvåras eftersom mobilnät överbelastas och vare sig mobiltelefoni eller SMS fungerar. Att kunna erbjuda smarta, moderna och innovativa lösningar till företag och organisationer som medför ökad trygghet för de anställda känns helt rätt. ”, säger Anders Jönsson, VD på Crowdsoft Technology.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft
VD Anders Jönsson
Tel +46 70 765 66 21
Email: anders.jonsson@crowdsoft.com 

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

Om oss

Om Flowscape Technology Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Ericsson, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet av 30 Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft som är listat på Aktietorget. För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar