Flowscape – under sammangående med Crowdsoft – går in i Italien. Får tredje ordern från världsledande fastighetsaktör

Flowscape har tecknat avtal om en installation på det italienska huvudkontoret hos ett av världens största företag inom tjänster för kommersiella fastigheter. Ordervärdet är 590 000 SEK.

Flowscape gör sin tredje installation för ett av världens största företag inom tjänster och investeringar av kommersiella fastigheter, vilket omsätter över 100 miljarder SEK. Efter två lyckade implementationer på kundens kontor i Storbritannien och Nederländerna har nu parterna enats om ytterligare en på det italienska huvudkontoret. Affären inkluderar det mesta av Flowscapes workplace experience-erbjudande samt hårdvara såsom storskärmar, rumspaneler och sensorer. Ordervärdet för den italienska installationen är 590 000 SEK första året.

"Efter framgångsrika installationer i England och Nederländerna ges vi nu förtroendet att ytterligare expandera samarbetet i Europa. Det här är en progressiv global aktör inom fastighetsutveckling och tjänster för moderna kontor. Det är särskiljt glädjande att vi fördjupar vårt samarbete med en aktör inom det här relevanta och viktiga segmentet", säger Anders Malmström, Head of Global Partners and Business Development på Flowscape.

Parterna diskuterar ytterligare installationer på andra kontor i Europa. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft & Flowscape

VD Peter Reigo

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Crowdsoft Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018.

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

För mer information, besök www.crowdsoft.com

Kort om Flowscape AB

Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor.

Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 15 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Globala partners inkluderar Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt.

För mer information, besök www.flowscape.se

Om oss

Om Flowscape Technology Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Partners inkluderar Atea, Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt. För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar