Flowscape får stororder från Nacka kommun

Nacka kommun har tecknat ett avtal för installation av Flowscapes system. Det är Flowscapes hittills största affär inom den offentliga sektorn med ett ordervärde på 2,5 MSEK. Affären genomförs i samarbete med IT-partnern Dustin.

Nacka är en av Sveriges modernaste kommuner. Då kommunen är i stark tillväxt genom bland annat den beslutade utbyggnationen av tunnelbanan och en kraftig expansion av boende bygger man om stadshuset och går över till aktivitetsbaserat arbetssätt. I dagsläget är det runt 1 200 anställda som har stadshuset som bas och berörs av installationen.

Nacka kommun köper Flowscapes stora produktpaket inklusive bland annat app, sensorer och hårdvara där delar av hårdvaran redan är på plats enligt en tidigare order. Hela installationen är planerad att vara genomförd efter sommaren. Affären sker genom partnern Dustin, en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar. Kundens totala ordervärde ligger på 2,5 MSEK.

”Vi har valt Flowscapes system som lösning då vi vill uppnå en större flexibilitet av nyttjade resurser som är en del i förnyelsen av stadshusets arbetssätt”, kommenterar Georgios Katsikiotis, enhetschef på Nacka kommun.

"Det här är Flowscapes avgjort största affär inom den offentliga sektorn. Det är fantastiskt att få bidra till högre effektivitet och ett kollaborativt arbetssätt hos en progressiv kommun som Nacka", säger Peter Löfgren, Key Account Manager på Flowscape.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft & Flowscape

VD Peter Reigo

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Crowdsoft Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018.

Kort om Flowscape AB

Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor.

Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 15 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Globala partners inkluderar Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt.

För mer information, besök www.flowscape.se

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

För mer information, besök www.crowdsoft.com 

Om oss

Om Flowscape Technology Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Ericsson, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet av 30 Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft som är listat på Aktietorget. För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar