Telenor Sverige AB: Flowscapes näst största order någonsin

Genom partnern Atea har Flowscape tecknat ett treårigt avtal med Telenor Sverige AB. Ordens värde är totalt 7,5 MSEK.

Med hjälp av Flowscapes system kommer Telenor kunna utveckla sitt arbetssätt, vilket därmed ska bidra till att skapa en modern arbetsplats. Ordern, som realiserades genom partnern Atea, innehåller såväl hårdvara som mjukvara och inkluderar bland annat över 40 rumspaneler, över 1 000 sensorer och supportavtal. Avtalet har ett värde av 7,5 MSEK och löper över 3 år. Det gör affären till Flowscapes näst största genom tiderna.

"Telenors kravbild med användarens upplevelse och nytta i centrum var avgörande när de gjorde sitt val av leverantör. Det stämmer med hur vi ser på IT-lösningar i moderna kontor. Det är härligt att dela den här bilden med en så tongivande aktör som Telenor", säger Peter Reigo, VD på Flowscape.

Om Atea
Atea har ett heltäckande erbjudande inom IT-infrastruktur. Atea finns i sju länder i Norden och Baltikum, har ca 6 900 medarbetare, är marknadsledare i Norden och Baltikum och är den näst största IT-infrastrukturleverantören i Europa. Koncernen hade en omsättning på drygt 31,2 miljarder norska kronor 2016 och är noterade på Oslo Börs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft & Flowscape

VD Peter Reigo

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Crowdsoft Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018.

Kort om Flowscape AB

Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor.

Flowscape har en stark kundbas med över 80 kunder varav 18 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Partners inkluderar Atea, Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt.

För mer information, besök www.flowscape.se

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

För mer information, besök www.crowdsoft.com 

Om oss

Om Flowscape Technology Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Partners inkluderar Atea, Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt. För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar