Viktigast på semestern: Att se nya platserPressmeddelande 2009-06-15

Viktigast på semestern: Att se nya platser

Snart börjar sommarsemestern och med den ökar resandet. Flygbussarna har frågat resenärerna om vad det bästa är med att resa bort. Drygt hälften, 51 procent, anser att det bästa med att resa bort är att få se nya platser. Att lämna det lokala vädret var bara viktigt för fyra procent av resenärerna.

De tillfrågade resenärerna fick svara på frågan vad som är bäst med att resa bort. Drygt hälften svarade att det bästa med att resa bort är att se nya platser. Att bryta vardagsrutinen och att träffa nya människor kom på andra respektive tredje plats med 25 respektive 16 procent av rösterna.

Att lämna det lokala vädret var däremot inte så viktigt, bara 4 procent av resenärerna angav det som det bästa med att resa bort. Att prova ny mat och tala främmande språk ansågs minst viktigt, bara tre respektive två procent angav det som det bästa med att resa bort.

Utländska resenärer tycker att det bästa med Sverige är de vackra omgivningarna, de trevliga människorna och den rena miljön. Bara tre procent tycker att maten är det bästa med Sverige. – Flygbussarna är efter ankomsten till flygplatsen ofta det första man möter av Sverige. Vår ambition är att det mötet ska stärka det positiva intrycket många resenärer har av Sverige och svenskarna, säger Eva Tiséus, marknadschef på Flygbussarna.

I Flygbussarnas undersökning har totalt 2 031 resenärer, varav 696 är icke svenska resenärer, svarat på fyra frågor om vad som är bäst med att resa bort respektive att komma hem. Enkätundersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Reflect under april månad. Hela undersökningen hittar du här. För mer information kontakta: Eva Tiséus, Marknadschef Flygbussarna, 070-313 29 02, eva.tiseus@flygbussarna.se

Flygbussarna Airport Coaches erbjuder enkla och bekväma busstransporter till och från alla de stora flygplatserna i Sverige. Flygbussarna trafikerar totalt 7 flygplatser och kör till och från 12 städer. Flygbussarna arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan och år 2010 ska Flygbussarna vara helt fria från fossilt bränsle. www.flygbussarna.se Flygbussarna är en del av People travel group.Flygbussarna Airport Coaches erbjuder enkla och bekväma busstransporter till och från alla de stora flygplatserna i Sverige. Flygbussarna trafikerar totalt 7 flygplatser och kör till och från 12 städer. Flygbussarna arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan och år 2010 ska Flygbussarna vara helt fria från fossilt bränsle. www.flygbussarna.se Flygbussarna är en del av People travel group.

Prenumerera

Dokument & länkar