FVM 138734 Saab J 29F Tunnan


Saab J 29F Tunnan: Flygplan 29507 levererades 1954 och kom att tjänstgöra på F 7, F 15, F4 och F 3. Flygplanet flögs sista gången den 29 augusti 1976 på Malmen och på jubileumsdagen för flygvapnets 50-åriga historia. Flygplanet fick därefter namnet "Jubileumsflygplanet". Den totala flygtiden var då 493 timmar. Flygplanet överlämnades den 15 september 1976 till de flyghistoriska samlingarna på Malmen.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Flygvapenmuseum är ett modernt teknik- och kulturhistoriskt museum med utställningar om militärflygets utveckling från det tidiga 1900-talets pionjärer fram till dagens JAS 39 Gripen. Flygvapenmuseum är också en plats där kunskap och lek möts på ett självklart sätt. I Flyglabbet, museets science center, finns flygsimulatorer och experimentstationer på tema flyg. På museet finns också butik, restaurang, faktarum och konferensmöjligheter. Flygvapenmuseum ingår i myndigheten Statens försvarshistoriska museer tillsammans med Armémuseum.

Prenumerera