Ordinarie fortsatt årsstämma FME Europe AB

Den fortsatta årsstämman från den 29 juni 2007 är idag avslutad. Årsstämman tog inte ställning i ansvarsfrihetsfrågan avseende samtliga de personer som har haft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör under räkenskapsåret 2006.

Aktieägarna beslöt att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt att nedsätta aktiekapitalet från SEK 165 189 596,40 till SEK 13 765 799,70.

Under bolagsstämman genomgicks utöver räkenskapshandlingarna bolagets situation idag.

Styrelseordföranden Björn Olegård och verkställande direktören Finn Thaulow redovisade de risker och framtidsmöjligheter som idag finns för bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Björn Olegård,Styrelseordförande FME Europe AB mobil 0708-260166

Finn Thaulow, VD FME Europe AB mobil 0703-922 751