Peter Sandwall ny generaldirektör i Försvarsmakten

Regeringen har utsett Peter Sandwall till ny generaldirektör i Försvarsmakten. Han tillträder tjänsten den 1 oktober.

-          Jag är glad att regeringen idag har utsett Peter Sandwall till ny generaldirektör i Försvarsmakten. Peter Sandwall kommer genom sin ekonomiska kompetens och erfarenhet att vara en stark resurs i det viktiga arbetet med att säkra långsiktig balans i Försvarsmaktens ekonomi, säger försvarsminister Karin Enström.

Peter Sandwall är departementsråd och kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Budgetavdelningen i Finansdepartementet, med bland annat ansvar för Samhällsekonomi och finansförvaltning samt Försvar och samhällets krisberedskap. År 2006 – 2010 var han chef för EU-budgetenheten på Budgetavdelningen med ansvar för förhandlingarna om EU:s budget, inklusive under det svenska ordförandeskapet 2009.

Peter Sandvall har sedan tidigare erfarenhet som reservofficer i Flottan. 

-          Jag är stolt över regeringens utnämning och ser fram emot att med ÖB och övriga i försvarsmaktsledningen lotsa Försvarsmakten genom den stora förändringsprocess som vårt försvar är inne i, säger Peter Sandwall.

Johan Elmberg
Pressekreterare
08-405 25 15
0722-42 68 66

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30

Om oss

http://regeringen.se/sb/d/495